Lähetin oheisen mielipidekirjoituksen Helsingin Sanomiin 11. tammikuuta 2002. Kirjoitusta ei ole julkaistu.

Nikulan kieliratkaisu ongelmallinen

Valtioneuvoston oikeuskansleri Paavo Nikula moitti taannoin (STT 10.1.) Valtiokonttoria ruotsinkielisen palvelun laiminlyönnistä, koska viraston verkkosivuilta ei ollut voinut tilata ruotsinkielisiä esitteitä. Nikula totesi, että internetpalvelun järjestämisen vapaaehtoisuus ei ole peruste huonommalle kohtelulle, vaan molempien kieliryhmien on voitava yhtä lailla hyödyntää tarjottuja palveluita. Oikeuskansleri siis asettaa viranomaisten tuottamat vapaaehtoiset lisäpalvelut samalle viivalle lain vaatimien palveluiden kanssa.

Viranomaisorganisaatioilla on jo nyt riittävästi työtä sähköisen ulosannin kehittämisessä. Nikulan ratkaisu vain lisää ongelmia, sillä kestävien internet-ratkaisujen kehittäminen vaatii kokeiluja ja harjoitusta. Kaksikielisyyden pakko lisää verkkopalveluiden kehityskustannuksia ja tekee kokeiluvaiheista entistä raskaampia.

Kielellinen tasa-arvo on tärkeä tekijä, mutta liioittelu jarruttaa kehitystä kohtuuttomasti. Riittäväksi kaksikielisen palvelun tasoksi tulisi katsoa se, mitä laissa viranomaiselta vaaditaan. Jos laki ei velvoita tarjoamaan jotain palvelua, sitä ei tulisi vaatia ruotsinkielisenä vain siksi, että vastaava palvelu on - mahdollisesti kokeiluluontoisesti - tarjolla suomenkielisenä. Mikäli vaatimustasoa halutaan korottaa, uudet vaatimukset tulisi toteuttaa säädösteitse. Tällöin konkreettisille kielikysymyksille saataisiin myös nykyistä vahvempi poliittinen seuranta.

On hyvä muistaa, ettei Valtiokonttori ole yksin: monen muunkin viranomaisen ruotsinkieliset internet-sivut ovat vain typistetty versio suomenkielisistä. Mikäli asiantilaa pyritään muuttamaan, on syytä huolehtia myös resursseista siten, ettei julkishallinnon verkkopalveluiden kehitys vaarannu. Jos jokin palvelu jää kokonaan tekemättä siksi, ettei sen kaksikielistämiseen ole resursseja, kukaan tuskin voi olla tyytyväinen. Yksikielinen palvelukin on paljon parempi kuin ei palvelua ollenkaan - myös valtaosalle suomenruotsalaisista!

Jouni Heikniemi
24.1.2002

Tämä dokumentti kuuluu sivujeni osioon
Kirjalliset tuotokset / Palautteet ym..