helmikuu 01, 2004

Omat keskustelunsa saa nauhoittaa

sfnet.keskustelu.laki-uutisryhmän eräs vakioaiheista on kysymys siitä, saako omia puheluitaan nauhoittaa asiasta ilmoittamatta tai pyytämättä lupaa toiselta osapuolelta. Rapakon toisella puolellahan asiaan vaikuttaa myös oikeusjärjestyksen sääntö, jonka mukaan laittomasti hankittuja todisteita ei saa käyttää oikeudenkäynnissä. Suomessa tilanne on toinen, mistä kertoo osaltaan myös tuore Riihimäen KO:n päätös.

Täkäläisen oikeusjärjestyksen mukainen vastaus on, että keskustelut, jotka itse on oikeutettu kuulemaan, saa myös nauhoittaa. Nykyinen lainkohta tälle on lähinnä RL 24:5 (salakuuntelu), joka ei siis sovellu tähän tilanteeseen. Avainkohta on nimenomaan 1 momentin sana oikeudettomasti. Kysymykseen on lain esitöissä (HE 184/1999, 24:5:n yksityiskohtaiset perustelut) otettu nimenomainen kanta, jonka mukaan nauhoittaminen ei ole rangaistavaa "silloin, kun puhe on tarkoitettu sitä tallentavan tietoon". Mukana on myös viittaus tapaukseen KKO 1981-II-182, jossa KKO on ratkaissut kysymyksen samalla tavalla.

Vastaava kannanotto löytyy myös OpusLexin artikkelikirjastosta (kohta Rikos / Viestintäsalaisuuden loukkaus) ja Journalisti-lehden artikkelista.

Asian akutisoi tällä kertaa sunnuntain Hesarissa (HS 1.2.2004, s. C7) oleva artikkeli "Salanauhat todistivat Eniroa vastaan". Siinä Riihimäen käräjäoikeus oli nimenomaisesti todennut, ettei salaa tehtyjen puhelunauhoitusten käyttämiselle todisteena ole mitään laillista estettä.

Posted by Jouni Heikniemi at 01.02.04 14:31
prosessioikeus