helmikuu 02, 2004

Hätävarjelusäännökset uudistuivat vuodenvaihteessa

Hätävarjelua koskevat säännökset uudistuivat vuodenvaihteessa rikosoikeuden yleisiä oppeja koskevan lainmuutoksen (SSK 515/2003, HE 44/2002) myötä. Olennaisin sisältömuutos oli hätävarjeluoikeuden käsitteellinen laajentuminen kaikkiin oikeushyviin, mutta toisaalta lakiin lisätty intressivertailuvaatimus toimii vastapainona oikeuden laajennukselle.

Asiasta tarkemmin lainmuutoksen kunniaksi uudistetussa hätävarjelujutussani.

Posted by Jouni Heikniemi at 02.02.04 22:09
rikosoikeus