helmikuu 19, 2004

Vakuutusoikeus: Proteesi on yhtä hyvä kuin oikea hammas

Vakuutusoikeus on antanut hiljattain päätöksen (7840:2002) asiassa, jossa rikoksen seurauksena yhden ylähampaansa menettäneelle A:lle oli rakennettu hammasproteesi. A vaati tämän jälkeen korvausta aiheutuneesta pysyvästä viasta ja haitasta. Vakuutusoikeus katsoi, ettei proteesin käyttöön liittynyt sellaisia ongelmia, jotka aiheuttaisivat pysyvää toiminnanvajausta. A:n korvausvaatimus hylättiin.

Posted by Jouni Heikniemi at 19.02.04 08:16
velvoiteoikeus