helmikuu 24, 2004

Tieliikennelaki: Lääkärien ilmoitusvelvollisuus syyskuun alusta lukien

Presidentti vahvisti juuri äskettäin lain tieliikennelain muuttamisesta (113/2004, toistaiseksi vain PDF-vihkona). Olennaisin muutos on se, että 1.9.2004 lukien lääkäreillä on velvollisuus ilmoittaa poliisille havaitessaan jonkun potilaansa ajokyvyttömäksi. Samalla 60 ikävuoden määräaikaistarkastus poistuu A- ja B-kortin kuljettajilta.

Hallituksen esityksessä (HE 29/2003) ehdotettiin lääkärille oikeutta ilmoituksen tekemiseen. Liikennevaliokunta kuitenkin totesi, että homma alkaa toimia vasta, kun lääkäreille asetetaan velvollisuus ilmoituksen tekemiseen; näiltä osin ks. LiVM 7/2003. Velvollisuuden rikkomisesta tuomitaan liikennerikkomuksesta sakkoon (TLL 103 §).

Posted by Jouni Heikniemi at 24.02.04 21:58
liikenneoikeus