helmikuu 26, 2004

Kilpailulainsäädäntöesityksen yksikäsitteisyydestä

Mainitsin taannoin kilpailulainsäädännön uudistumisesta ja siitä, että poikkeuslupamenettelyn poistaminen jättää yrittäjille tulkintariskin siitä, mikä on kielletty kilpailunrajoitus. Onko asia ilmaistu niin selkeästi, että yritykset selviävät tästä riskistä? HE 11/2004 annettiin nyt sitten, joten katsotaanpas:

Edellä 4 §:ssä säädetty kielto ei kuitenkaan koske sellaista elinkeinonharjoittajien välistä sopimusta, elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän päätöstä tai elinkeinonharjoittajien yhdenmukaistettua menettelytapaa, tai sellaista sopimusten, päätösten tai yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmää, joka:
1) osaltaan tehostaa tuotantoa tai tuotteiden jakelua taikka edistää teknistä tai taloudellista kehitystä;
2) jättää kuluttajille kohtuullisen osuuden näin saatavasta hyödystä;
3) ei aseta asianomaisille elinkeinonharjoittajille rajoituksia, jotka eivät ole välttämättömiä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi; ja
4) ei anna näille elinkeinonharjoittajille mahdollisuutta poistaa kilpailua merkittävältä osalta kysymyksessä olevia hyödykkeitä.

Positiivista on, että mukana on vain yksi "kohtuullinen" ja yksi "merkittävä". Tosin tulkinnanvaraa lopuissakin kohdissa on, joten selkeäksi tilannetta ei ehkä kehtaa sanoa. Mitä esimerkiksi tarkoittaa se, ettei elinkeinonharjoittajille tule asettaa rajoituksia, jotka eivät ole välttämättömiä? HE:n hehkeä "Pykälä perustuu EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 3 alakohtaan ja sen tulkinnassa tulee käyttää apuna artiklan 81 soveltamiskäytäntöä sekä erityisesti 81 artiklan 3 alakohdan tulkintaa selventäviä EY:n komission ja neuvoston ryhmäpoikkeusasetuksia ja suuntaviivoja." ei jotenkin ihan hirveästi lohduta.

Vaan onhan kilpailuoikeus toki ennenkin ollut tulkinnanvaraista. Voi tietysti olla, että tilanne käytännössä alkaa toimimaan, mutta epäilen. HE:ssä todetaan, että lausuntovaiheessa monet elinkeinoelämän edustajat toivoivat poikkeuslupajärjestelmän säilyttämistä puhtaasti kotimaisissa tilanteissa. Saavat sympatiani, mutta ei hyvältä näytä.

Posted by Jouni Heikniemi at 26.02.04 22:03
kauppaoikeus