maaliskuu 03, 2004

Perijän velkavastuu ja alkoholirikokset

Pari kiinnostavaa uutta hallituksen esitystä näyttää ilmestyneen:

HE 13/2004 alkoholirikoksista oli Hesarissa jokin aika sitten. Olennaista sisältöä on rikosoikeudellisen jäsennysprojektin jatko: vankeusuhkaiset rikostunnusmerkistöt rikoslakiin, luodaan törkeä-normaali-lievä-portaikko sekä täsmennetään oikeushenkilön rangaistusvastuuta ja menettämisseuraamuksia. Niin ja se asia joka julkisuudessa noteerattiin: poliisi saisi tehdä henkilöntarkastuksen alkoholijuomien löytämiseksi.

HE 14/2004 perintökaaren velkavastuusäännösten muuttamisesta: Olennaisin sisältö on se, että perijä vastaisi pääsääntöisesti kuolinpesän veloista vain perimällään omaisuudella.

Pitäisi tutustua kun vaan tuohonkin kerkiäisi.

Posted by Jouni Heikniemi at 03.03.04 21:38
perhe- ja perintöoikeus
Comments
Post a comment

Remember personal info?