toukokuu 16, 2004

Naamioitumiskielto

Hallitus antoi taannoin esityksen naamioitumiskiellosta (HE 81/2004). HE:n tiivistelmää lainatakseni, "Kiellettyä olisi tunnistamista vaikeuttava kasvojen peittäminen yleisellä paikalla järjestetyn yleisen kokouksen tai yleisötilaisuuden yhteydessä taikka muussa yleisön kokoontumisessa yleisellä paikalla."

Yleisellä kokouksella tarkoitetaan samaa kuin kokoontumislaissa (530/1999), jonka 2 §:n mukaan "Yleisellä kokouksella tarkoitetaan tässä laissa mielenosoitusta tai muuta kokoontumisvapauden käyttämiseksi järjestettyä tilaisuutta, johon muutkin kuin nimenomaisesti kutsutut voivat osallistua tai jota he voivat seurata". Naamioituminen em. tilaisuuksissa on kiellettyä jatkossa uuden RL 17:13a:n nojalla - rikosnimike on laiton naamioituminen ja rangaistusasteikko sakkoa - 3 kk vankeutta. Lisäksi kokoontumislakiin lisätään säännökset siitä, että naamioitumistarvikkeiden hallussapito on rangaistavaa kokoontumisrikkomuksena (KokL 26 §, rangaistuksena sakkoa).

Sekä naamioitumis- että naamioitumistarvikkeiden hallussapitokiellossa on mukana poikkeussäännös, jonka sisältö on suurinpiirtein se, että naamioituminen on sallittua säältä suojautumisen, taiteellisen performanssin (karnevaalit jne.) ja uskonnollisen syyn vuoksi. Voisi olettaa, että jossain vaiheessa tämä ranskalainen islamin huivikeskustelu tulee tännekin. Sitä melkein tunnutaan kerjäävän.

Mielenkiintoista nähdä, mitä esitykselle käy eduskunnassa.

Posted by Jouni Heikniemi at 16.05.04 11:28
rikosoikeus