kesäkuu 20, 2004

Lautapelien sääntösuomennokset

Sain taannoin meilitse seuraavan tiedustelun: "Olen julkaissut kotisivuillani lautapelien sääntöjen suomennoksia. Olenkohan rikkonut lakia pahastikin, kun en ole kustantajilta lupaa kysynyt? Tietääkseni pelien sääntöjen tekijänoikeus koskee vain julkaistua asua. Voisin siis kai laillisesti kuvata jonkun pelin säännöt ja julkaista ne turvallisesti. Näin ollen näkisin itse kirjoittamani suomennoksen ihan yhtä lailla lailliseksi."

Eli kyse on siitä, millä tavalla pelien sääntöihin suhtaudutaan tekijänoikeuden näkökulmasta. Kysymys on hieman kaksitulkintainen sikäli, että "kuvata"-verbi voi tarkoittaa joko "kuvailemista" tai valokuvausta; näiden ero juuri tässä kontekstissa on merkittävä, kuten seuraavassa ilmeneekin.

Lähtökohta on selvä: tekijänoikeus ei suojaa yleisiä ideoita, eikä siten pelin sääntöjäkään yleisellä tasolla. Tilannetta tarkasteltaessa on kuitenkin syytä erottaa toisistaan pelin säännöt abstrakteina käsitteinä ja toisaalta samat säännöt kirjoitettuna - tämä kirjoitettu muoto kuitenkin voi saada tekijänoikeussuojaa. Asiaa käsittelee osaltaan tekijänoikeusneuvoston lausunto 2000:1 (PDF-muodossa), jossa kyse oli uuden pallopelin sääntöjärjestelmästä.

Olemassaolevan pelin säännöt saa siis aina kuvailla omin sanoin (koska ideaa eli "abstrakteja käsitteitä" ei suojata). Pelin valmiit säännöt (moniste, kirja tms.) saa kääntää ilman lupia, mikäli ne eivät ylitä teoskynnystä (ks. Jukka Korpelan tekijänoikeusfakin kohta Mikä on teos?). Jos sääntöjä on pidettävä teoksena, niiden kopioimiseen, kääntämiseen ym. vaaditaan lupa. Perusteena tälle on tekijänoikeuslain 2 §: "Tekijänoikeus tuottaa, jäljempänä säädetyin rajoituksin, yksinomaisen oikeuden määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin, muuttamattomana tai muutettuna, käännöksenä tai muunnelmana, toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa taikka toista tekotapaa käyttäen.").

Em. tekijänoikeusneuvoston lausunnossa todettiin, että soikeapallo-nimisen pelin säännöt eivät saaneet teossuojaa, koska niiden esitystapa ei ilmentänyt omaperäisyyttä. Pelin sääntöjen tekijänoikeussuoja on kuitenkin myönnetty lausunnossa 1994:7, jota ei valitettavasti ole Internetissä saatavilla. Vaikka sääntöjen tekstiosa sinänsä ei välttämättä suojaa saisi, kuvitus (mukaanlukien monimutkaiset kaaviot ym.) ja taitto saattavat kuitenkin ylittää teoskynnyksen.

Kysymykseen on siis mahdotonta vastata yleisesti. Selvää on, että varman päälle pelaava henkilö ei käännä sääntöjä, jotka saattaisivat teoskynnyksen ylittää. On tärkeää muistaa, että kevyt muunteleminenkaan ei ole oikea lähestymistapa asiaan. Varmin tapa toimia oikein on tietysti kirjoittaa säännöt ihan omasta näkökulmasta omin sanoin, jolloin kyse ei voi olla aiemman sääntöteoksen kopioinnista.

Hieman lisää pohdintaa aiheesta löytyy eräästä vanhasta nyytisketjusta sekä jo edellä mainitusta Korpelan tekijänoikeusfakista.

Posted by Jouni Heikniemi at 20.06.04 11:24
kauppaoikeus