heinäkuu 09, 2004

Kuluttajariitalautakunta?

Vaikka tämä jo vähän vanha onkin, niin laitetaan vielä: Oikeusministeriön alainen työryhmä päätyi ehdottamaan kuluttajavalituslautakunnan siirtämistä kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalta OM:n alaisuuteen. Samalla lautakunta nimettäisiin kuluttajariitalautakunnaksi. Lautakunnan toimialaa laajennettaisiin samalla kattamaan myös asuntojen vuokra- ja asumisoikeusasiat sekä arvopaperisijoituskysymykset.

Lisätietoja OM:n tiedotteesta ja työryhmämietinnöstä.

Posted by Jouni Heikniemi at 09.07.04 22:32
kuluttajansuoja