heinäkuu 27, 2004

Perheen sisäinen lähestymiskielto

Oikeudellisessa maailmassa on heinäkuussa sangen hiljaista. Mutta presidentti sentään lienee aikeissa vahvistaa perjantaina lähestymiskieltoa koskevan lainmuutoksen: jatkossa lähestymiskielto voitaisiin antaa myös samassa asunnossa asuvan perheen sisällä (ks. HE 144/2003). Tämä tosin edellyttää sitä, että lähestymiskiellon kohde todennäköisesti syyllistyisi henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuvaan rikokseen - vaatimukset ovat siis tavallista lähestymiskieltoa kovemmat.

Uuden lain mukaan "perheen sisäiseen lähestymiskieltoon määrätyn henkilön on poistuttava asunnosta, jossa hän ja suojattava henkilö asuvat vakituisesti, eikä hän saa palata asuntoon". Lisäksi "Jos perheen sisäinen lähestymiskielto määrätään, ratkaisussa on myös yksilöitävä asunto, josta kieltoon määrätyn henkilön on poistuttava, sekä määrättävä siitä, miten kieltoon määrätty henkilö saa haltuunsa tarpeelliset henkilökohtaiset tavaransa. Tarvittaessa ratkaisuun on liitettävä ohjeet siitä, mistä kieltoon määrätty henkilö voi saada apua asumisensa järjestämiseksi kiellon voimassaoloaikana."

Samassa lainuudistuksessa poistetaan rikoslaista ns. vakaan tahdon pykälä eli RL 21:17: "Jos pahoinpitelyssä rikoksen asianomistaja omasta vakaasta tahdostaan pyytää, ettei syytettä nostettaisi, virallisella syyttäjällä on oikeus jättää syyte nostamatta, jollei tärkeä yleinen tai yksityinen etu vaadi syytteen nostamista." Asiastahan on keskusteltu julkisuudessa pitkään mm. siksi, että käytännössä asianomistajan vakaata tahtoa on ollut erittäin hankala todeta luotettavasti. Pykälän poistaminen vähentää mahdollisuuksia painostaa uhria esittämään syyttämättäjättämistä.

Lainmuutosten on tarkoitus tulla voimaan vuodenvaihteessa. Lakitekstit löytyvät eduskunnan vastauksesta EV 61/2004.

Posted by Jouni Heikniemi at 27.07.04 10:52
rikosoikeus