syyskuu 01, 2004

Viestintävirasto ohjeistaa operaattoreita sähköpostista

Viestintävirasto antoi taannoin määräyksen 11/2004, joka tulee voimaan 1.12.2004. Sen olennainen teleoperaattoreita velvoittava sisältö on seuraava:

Teleyrityksen on kytkettävä verkosta irti kone, joka toimii avoimena sähköpostinvälittäjänä (open relay), jos se häiritsee liikennettä.

Kuluttajaliittymään ei saa päästää SMTP-liikennettä, ellei kuluttajaa ole erikseen informoitu avoimen liikennöinnin riskeistä.

Kuluttajaliittymästä lähtevä SMTP-liikenne on tukittava, ellei kuluttajaa ole erikseen informoitu asiaan liittyvistä riskeistä. Tällöinkin lähtevän SMTP-liikenteen määrää on valvottava.

Teleoperaattorin on seurattava "viestintäverkkonsa ja sähköpostijärjestelmänsä tapahtumia sellaisen haittaohjelmia sisältävän sähköpostiliikenteen havaitsemiseksi, joka aiheuttaa vaaraa viestintäverkon tai -palvelun käytettävyydelle." Operaattorilla on oltava valmiudet haittaohjelmien karkeaan suodatukseen ongelmatapauksissa, ja asiakkaille on dokumentoitava haittaohjelmien suodatusperiaatteet. Muuhun verkon toimintaa vaarantavaan sähköpostiliikenteeseen voidaan soveltaa samoja sääntöjä.

Teleoperaattorin on valvottava sähköpostituotannon laatua ja varmuutta mm. läpimenoviiveet, kuormatilanteet ja käyttökatkokset tilastoiden. Lisäksi on erikseen määrätty, että sähköpostipalvelun viestien säilytysjärjestelmän on oltava "vikasietoinen", joka sinänsä kyllä on ilmaisuna aika hämärä. Mutta loppua kohti vain paranee: "Teleyrityksellä on oltava valmiudet sähköpostipalvelun uudelleen rakentamiseksi."

Ja sokerina pohjalla, Viestintävirasto määrää nyt virallisesti, että security@, abuse@, noc@- ja postmaster@-osoitteita on luettava "säännöllisesti".

Posted by Jouni Heikniemi at 01.09.04 23:34
tietotekniikka
Comments
Post a comment

Remember personal info?