syyskuu 19, 2004

Tuoretta KKO:sta

KKO:ssa taannoin prässättyä:

KKO 2004:82: Rikosjutun asianomistajan asiamiehen influenssa oli kelvollinen peruste määräajan palauttamiselle. Asianomistaja sai hakea muutosta käräjäoikeuden päätökseen, vaikka alunperin asiakirjat olikin toimitettu myöhässä.

KKO 2004:83: Törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä epäilty rikosasian vastaaja oli nimennyt todistajakseen Sexpo-säätiön tutkimuspäällikön, joka vaati korvauksena todistajantyöstään 2546 euroa (sisältäen 38 tuntia työtä á 67 e). Sekä HO että KKO hylkäsivät vaatimuksen ja myönsivät todistajalle vain päivärahan ja kulukorvauksen. Perusteena oli se, ettei asianosaisen kutsumille todistajille voida lähtökohtaisesti suorittaa ns. asiantuntijan palkkiota valtion varoista, vaan tämä voidaan maksaa vain tuomioistuimen kutsumille asiantuntijoille.

KKO 2004:84: Asunto-osakeyhtiön vesimaksu oli maksettava täysimääräisenä, vaikka henkilö asui asunnossa vain puolet ajasta. KKO:n sanoin: "Yhtiöjärjestyksen määräyksen mukaan vesimaksun maksuvelvollisuuden kannalta ei ole merkitystä sillä, missä määrin huoneistossa asuva tosiasiallisesti käyttää vettä. Maksuvelvollisuus on sidottu vain siihen, asutaanko huoneistossa vai ei. Tällainen yhtiöjärjestyksen määräys on tavanomainen ja tarkoitettu turvaamaan osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta katettaessa asunto-osakeyhtiölle aiheutuvia menoja." Asukas tuomittiin maksamaan vesimaksut täysimääräisinä.

KKO 2004:85: Velallisen epärehellisyydestä ja petoksista epäillyn A:n omaisuutta oli takavarikoitu neljän miljoonan markan arvosta asianomistaja B:n vaatimuksesta. Osa syytteistä sittemmin hylättiin. Kun takavarikosta oli aiheutunut A:lle vahinkoa, tämä nosti myöhemmin vahingonkorvauskanteen B:tä vastaan. KKO hylkäsi kanteen todeten, ettei B ollut vastuussa aikanaan rikosasiassa tutkinnanjohtajan tekemästä takavarikkopäätöksestä, vaikka olikin takavarikkoa vaatinut.

KKO 2004:86: Syytetty oli tuonut Suomeen 16 500 litraa vodkaa ilmoittaen lastin sisällöksi rakennustarvikkeita. KKO vapautti hänet salakuljetussyytteestä, koska alkoholin kuljettaminen EU:n sisällä sinänsä ei ollut luvanvaraista. Samalla hänet kuitenkin tuomittiin törkeästä veropetoksesta, koska tarkoitus oli ollut kiertää alkoholin valmisteverotusta. 18 kuukauden vankeuden lisäksi räpsähti muhkea korvaussumma maksamattomista veroista: reilu 300 000 euroa korkoineen.


Ps. Viime aikoja vaivanneen hiljaisuuteni syy on ollut lähestyvässä työoikeuden tentissä ja muussa eläimellisessä kiireessä. Pahoitteluni.

Posted by Jouni Heikniemi at 19.09.04 21:58
yleistä
Comments
Post a comment

Remember personal info?