lokakuu 02, 2004

Yrityselämän lahjussäännöt kiristymässä

Oikeusministeriössä valmistui viime viikolla hallituksen esitys lahjuksen ottamiseen liittyvästä oikeushenkilön rangaistusvastuusta. Käytännössä ko. säännös tarkoittaisi toteutuessaan sitä, että yritys voi joutua rangaistusvastuuseen (käytännössä joutua maksamaan yhteisösakon rikoslain 9 luvun säännösten mukaan) siitä, jos sen työntekijät ottavat vastaan lahjuksia. Säännöksen taustalla on EU:n puitepäätös aiheesta.

Tarkoituksena onkin korostaa yritysten vastuuta yleisemminkin lahjonnan estämisen osalta. Vaikka lain sanamuodot eivät sitä suoraan toteakaan, tarkoituksena ei kuitenkaan ole se, että yritystä voitaisiin rangaista siitä, että joku sen työntekijöistä on lahjottu toimimaan nimenomaan yrityksen tahdon vastaisesti (tällöinhän vahinko aiheutuu nimenomaan yritykselle itselleen). Tilanne on kuitenkin toinen, jos vahinko lahjonnasta aiheutuu toiselle yritykselle tai mikäli yritys suostuu tekemään "jotain kiellettyä vain lahjottuna" (tästä esimerkkinä mainitaan turvallisuusmääräysten rikkominen).

Lahjontaa koskevat säännökset löytyvät rikoslain 30 luvusta. Olennaisia ovat 7 § (lahjuksen antaminen) ja 8 § (lahjuksen ottaminen). Tässä kuvattu lakimuutos muuttaisi HE:n mukaan vain 13 §:n listaa oikeushenkilön rangaistusvastuun soveltamisalan piiriin kuuluvista rikosnimikkeistä.

Posted by Jouni Heikniemi at 02.10.04 09:53
rikosoikeus
Comments
Post a comment

Remember personal info?