lokakuu 17, 2004

Eläkeikä työsuhteen päättymisen perusteeksi

Taannoin annettiin HE 185/2004, joka lisää eläkeiän saavuttamisen työsuhteen päättymisperusteisiin. Tällä hetkellähän tilanne on se, ettei työsopimuslaki mainitse eläkeikää hyväksyttävissä työsuhteen päättämisperusteena, joten sinänsä työsuhteen päättyminen irtisanomisiässä vaatisi työntekijän vapaaehtoista irtisanoutumista.

Asia on tullut verrattain harvoin esiin; muutama vuosi sitten joku - muistaakseni Fazerin - työntekijä haastoi työnantajansa oikeuteen laittomasta irtisanomisesta, kun ei ollut saanut jatkaa eläkeiän yli työskentelyä. Tämän oikeustapauksen lopputulosta en kuitenkaan ikinä muista kuulleeni. Aiemmasta oikeuskäytännöstä maininnan arvoinen on KKO 1990:72, jossa pohdittiin yrityksen sisäisten eläkesääntöjen vaikutusta irtisanoutumiseen.

Joka tapauksessa uusi HE läpi mennessään poistaisi osan problematiikasta. Uuden pykälän muotoilu on selkeä: "Työntekijän työsuhde päättyy ilman irtisanomista ja irtisanomisaikaa sen kalenterikuukauden päättyessä, jonka aikana työntekijä täyttää 68 vuotta, jolleivät työnantaja ja työntekijä sovi työsuhteen jatkamisesta.", ja edelleen 2 momentin mukaan "Työnantaja ja työntekijä saavat sopia työsuhteen määräaikaisesta jatkamisesta 1 luvun 3 §:n 2 momentin estämättä."

Posted by Jouni Heikniemi at 17.10.04 09:56
työoikeus
Comments
Post a comment

Remember personal info?