lokakuu 23, 2004

Nuoret arestiin

Oikeusministeriön työnsä päättänyt nuorisorikostyöryhmä ehdottaa mm. arestin käyttöönottoa erityisenä rangaistusmuotona nuorten tekemissä rikoksissa. Arestin olisi tarkoituksena paitsi osittain korvata nykyisin käytettäviä pidättämistä ja vangitsemista, myös toimia uutena toimintamallina tilanteissa, joissa nykyisin ei sovelleta mitään pakkokeinoa.

Aresti voitaisiin antaa joko koti- tai aluearestina. Aluearestissa epäilty ei saisi poistua tietyltä alueelta tai liikkua määrätyllä alueella. Kotiarestin kesto on 5-20 päivää (peräkkäin tai hajallaan), ja se voi kestää normaalisti 8-12 tuntia päivässä. Ajatuksena on, että aresti ei estäisi esimerkiksi normaalia koulunkäyntiä. Aluearestin suhteen kriteerit ovat väljemmät. Molempia arestimuotoja on tarkoitus valvoa sähköisesti.

Vaikka aresti sinänsä ei olekaan rangaistusmuoto - ensisijainen tarkoitus on katkaista rikoskierre ja estää nuorta karttelemasta viranomaisia - sen kesto kuitenkin voidaan huomioida rangaistusta määrättäessä. Kotiaresti saattaa myös toimia eräänlaisena syyttämättäjättämisperusteena. Lait on tarkoitus saattaa voimaan vuodesta 2007 lukien.

Ehdotuksessa on myös joitain muita nuorisorikosoikeudellisia uudistuksia, kuten uudet säännökset nuorisorikosten käsittelyprosessista, nuoren tilanteen huomioinnista ja puhuttelusta. Lisätietoja saa OM:n tiedotteesta ja työryhmän mietinnöstä.

Posted by Jouni Heikniemi at 23.10.04 08:23
rikosoikeus
Comments
Post a comment

Remember personal info?