Siviilipalvelusaloitteeni no. 2: iltapalan ajankohta

Siviilipalvelusmiehet voivat tehdä aloitteita keskuksen toiminnan kehittämiseksi. Toinen aloitteeni oli puheenvuoro iltapalan ajankohdan siirtämisen puolesta.

Aloitteen teksti

ILTAPALAN AJANKOHDAN MYÖHÄISTÄMINEN

Koulutuskeskuksella iltapala tarjotaan klo 19-20 seisovasta pöydästä. Koska mm. leipien päällysteet loppuvat usein jo heti seitsemän jälkeen, on iltapalalle pakko ilmaantua heti kello 19. Näin ollen iltapala tarjotaan käytännössä kello 19. Esitän, että iltapalan ajankohtaa myöhäistettäisiin 30 minuutilla tai kokonaisella tunnilla.

Nykyinen iltapalan ajankohta on turhan aikainen mm. siitä syystä, että päivällinen sijoittuu neljän kieppeille. Kolmessa tunnissa nälkä ei yleensä ehdi tulla, minkä vuoksi runsaan päivällisen jälkeen iltapalalla syöminen jää usein vähemmälle. Tämä puolestaan johtaa siihen, että yösydämellä nälkä kuitenkin voi herätä - seuraavaan ateriaan on kuitenkin 12 tuntia! Ajankohdan myöhäistäminen edesauttaisi tasapainoisempia ruokailuvälejä.

Toisena merkittävänä ongelmana voidaan mielestäni nähdä se, että iltapala rikkoo illan varsin tehokkaasti kahteen osaan, joista kumpikin on kohtuullisen lyhyt. Kahdeksan jälkeen on vielä paljon aikaa kulutettavana, joten on turhauttavaa palata esimerkiksi metsämarssilta näin aikaisessa vaiheessa ruokailun vuoksi. Huomautan, ettei kanttiinia ole halvoista hinnoista huolimatta pidettävänä tässä suhteessa täysin korvaavana vaihtoehtona. Lisäksi iltapala on sisällöllisesti huomattavasti terveellisempi kuin myöhemmin saatavissa oleva kanttiiniruoka.

Keskiviikkoisin iltapalan ajankohdan epäkäytännöllisyys korostuu, sillä ruoka-aika sijoittuu keskelle siviilipalvelusmiesten sauna-aikaa. Vaikka saunassa käymisen toki ehtiikin hoitamaan, saunaliikenne voisi toimia jouhevammin, mikäli iltapala ei ikäänkuin jakaisi saunojia kahteen erään.

Katson, että iltapalan myöhäistämistä olisi syytä ainakin kokeilla. Lisäksi olisi tarpeen kiinnittää keittiöhenkilökunnan huomiota siihen, että leivän lisäksi muitakin ruokia riittäisi myös ensimmäisen vartin jälkeen paikalle ilmestyville, jotta iltapalan joustavuus olisi hyödynnettävissä myös käytännössä. Pyydän keskusta kiinnittämään huomiota mainitsemiini seikkoihin ja harkitsemaan ehdotustani.

Keskuksen vastaus

Iltapalan myöhäistämistä on keskuksen mukaan ehdotettu ties miten monta kertaa. Ongelmana on se, että keittiövuorot menisivät tällöin illan osalta sotkuisiksi, iltavuorosta tulisi liian pitkä ja niin edelleen.

Keskuksen selitys on mielestäni heikko, koska jos asiaa on kerran ehdotettu useamman kerran, oikeaa tarvetta varmaankin olisi. Muutkin paikat kuin LKK kykenevät tarjoamaan palvelua klo 20:n jälkeen, ja kun otetaan huomioon se, että LKK:n keittiöväki iltapalalla on pääosin (ellei kokonaan?) sivareita, joille iltatyöstä ei tarvitse edes suorittaa erillistä korvausta, on idean hylkäämisen perustelu varsin huonolla pohjalla. On helppo sanoa että joku on mahdotonta, jos mitään olemassa olevaa ei olla valmiita kyseenalaistamaan.

Jouni Heikniemi
2.9.2001

Tämä dokumentti on osa
sivarisivustoani.