Siviilipalvelusaloitteeni no. 3: jälkikoulutus

Siviilipalvelusmiehet voivat tehdä aloitteita keskuksen toiminnan kehittämiseksi. Kolmannessa aloitteessani yritin saada sivareita palaamaan Lapinjärvelle työpalvelujakson jälkeen. Ei välttämättä kaikkien mieleen tämä, tosin...

Aloitteen teksti

SIVIILIPALVELUKSEN JÄLKIKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN

Koulutusjakson sijoittuminen siviilipalvelusjakson alkuun on järkevä ratkaisu, mutta nykyisellään tämä työpalvelun tukijalka on vielä jossain määrin horjuva. Esitän, että Lapinjärven koulutusjaksoa täydennettäisiin palvelusajan loppuun sijoittuvalla lyhyellä palaute- ja jälkikoulutusjaksolla.

Olen tietoinen asiaan liittyvästä taloudellisesta ja poliittisesta problematiikasta sekä siitä, että ehdottamieni muutosten toteuttaminen vaatisi laajamittaisia muutoshankkeita monilta osin. Näin ollen esitykseni varsinaisesti tarkoittaa sitä, että toivon siviilipalveluskeskuksen omalta osaltaan myötävaikuttavan palveluksen kehittämiseen ehdottamaani suuntaan.

AJALLINEN SIJOITTAMINEN

Esittämäni jälkikoulutusjakso olisi esimerkiksi 2-3 päivän mittainen, ja sijoittuisi kunkin erän palvelusajan loppuun. Tällöin työpalvelu päättyisi vastaavasti muutaman päivän aikaisemmin.

Mikäli se, että kaikilla eräläisillä palvelus ei pääty samanaikaisesti, on liian suuri ongelma, voitaisiin asia toteuttaa siten, että jälkikoulutusjaksoja järjestettäisiin esimerkiksi kerran kuukaudessa, ja jokaisen sivarin olisi osallistuttava yhteen jälkikoulutusjaksoon työpalvelunsa viimeisen kolmanneksen aikana. Tällöin tosin erät sekoittuisivat, millä on jonkin verran haitallisia sivuvaikutuksia (ks. myöhemmin).

JAKSON TAVOITTEET

Esittämälläni tavalla järjestetyn jakson keskeinen tavoite olisi se, että keskus saisi ajantasaista ja tuoreessa muistissa olevaa tietoa siitä, miten mikäkin työpalvelupaikka on hoitanut oman velvollisuutensa. Tämä tarjoaisi keskukselle tosiasiallisen mahdollisuuden hoitaa siviilipalveluslaissa säädettyä valvontatehtäväänsä sekä helpottaisi tulevien sivariryhmien opastamista työnhaussa.

Lisäksi uskon, että mikäli tässä vaiheessa työpaikoilla ja sivareilla on keskenään skismoja, olisi vielä mahdollista reagoida asiaan jotenkin. Näin toivottavasti edistettäisiin myös sitä, että palveluspaikoilla olisi halua ottaa myös seuraava sivari suorittamaan työpalveluaan.

Mikäli jakso on mahdollista toteuttaa eräkohtaisesti aina palvelusajan loppupäivinä, jälkikoulutusjaksolla olisi myös hyvä vaikutus siinä mielessä, että siviilipalvelusmiehillä säilyisi helpommin yhteys erätovereihinsa myös palvelusjakson loputtua. Tämä todennäköisesti edistäisi siviilipalvelusmiesten kulttuurin juurtumista Suomeen, kun samalla kehittyisi "inttijuttujen" vastapainoksi "sivarijuttuja".

Keskuksen vastaus

Vastauksessa aloitetta pidettiin toteuttamiskelvottomana, koska yhden erän miehillä palvelus päättyy niin eriaikaisesti. Tämä oli mielestäni melkoisen yllättävä esitys, ottaen huomioon sen, että olin nimenomaisesti aloitteessani esittänyt vaihtoehtoa sijoittaa jälkikoulutusjakso hajautetusti palveluksen viimeiselle kolmannekselle, mikäli keskuksen mainitsema ongelma olisi liian suuri. Luettiinkohan tätäkään kokonaan?

Jouni Heikniemi
2.9.2001

Tämä dokumentti on osa
sivarisivustoani.