Siviilipalvelusaloitteeni no. 4: perehdyttämispäivä

Siviilipalvelusmiehet voivat tehdä aloitteita keskuksen toiminnan kehittämiseksi. Neljäs aloitteeni tähtäsi siihen, että työpaikan jo hankkineet siviilipalvelusmiehet voisivat käyttää päivän verran koulutusjaksoa siihen, että tutustuisivat työpaikkansa menettelyihin käytännössä.

Aloitteen teksti

PEREHDYTTÄMISPÄIVÄN SISÄLLYTTÄMINEN KOULUTUSJAKSOON

Erän 13/01 luennoilla ja niiden väleissä on keskusteltu siitä, että koulutusjakson pitäisi entistä enemmän kyetä vastaamaan siviilipalvelusmiesten tosiasiallisiin, työpalveluun liittyviin koulutustarpeisiin. On selvää, että yksilöllistä juuri oikeaan työhön valmentavaa koulutusta ei ole mahdollista järjestää.

Esitänkin, että työpalveluun liittyvien konkreettisten kysymysten ratkaisemista edistettäisiin siten, että palveluspaikan jo omaavien henkilöiden ryhmille osoitettaisiin lukujärjestyksestä jokin koulutusjakson alkupuolen maanantai tai perjantai perehdyttämispäiväksi. Ideana olisi, että tämä päivä vietettäisiin tutustuen työpaikan käytännön kysymyksiin ja työntekoon.

Näiltä osin päivä vastaisi melko pitkälle nykyisin perehtymistarkoituksessa annettuja komennusmatkoja. Olennainen ero olisi kuitenkin se, että päivä olisi valmiiksi osoitettu ja määrätty kaikille paikan omaaville, jolloin perehtyminen tulisi oikeasti hoidettua. Koulutuskeskus maksaisi ko. päivältä päivärahat ja ruokakulut, jolloin työpaikoilla ei todennäköisesti olisi suurta intressiä vastustaa perehtymistä.

Perehdyttämispäivää seuraavaksi päiväksi lukujärjestykseen pitäisi merkitä toimialavastaavan tai muun kykenevän henkilön johdolla käytäviä ryhmäkeskusteluita, joissa jokainen kertoisi lyhyesti omasta työpaikastaan ja siellä ilmenneistä asioista. Samalla olisi erinomainen tilaisuus julkisesti kysyä asioita ja saada niihin vastauksia paitsi toimialavastaavalta, myös muilta siviilipalvelusmiehiltä.

Uskon, että näin työpalvelukseen liittyvät ongelmat saataisiin suurilta osin ratkaistua ennen Lapinjärveltä lähtemistä, koska keskus voisi osallistua sovittelijan roolissa erilaisiin potentiaalisiin ongelmatilanteisiin. Nykyisin konkreettista käytännön tietoa työpalvelun sujumisesta saa oikeastaan vasta sitten, kun on jo siirtynyt pois Lapinjärveltä. Tällöin on huomattavasti vaikeampi saada tiedollista taustatukea niskoittelevaa palveluspaikkaa vastaan.

Pyydän keskusta tutustumaan ehdotukseeni ja harkitsemaan sen toteuttamista mahdollisimman pikaisessa aikataulussa.

Keskuksen vastaus

Ainoana aloitteistani tämä sai positiivisen vastaanoton. Toimialavastaavamme lupasi ryhtyä ajamaan asiaa ja edistämään perehdyttämispäivän sisällyttämistä koulutukseen. Tästä irtosi yksi lomapäiväkin.

Jouni Heikniemi
2.9.2001

Tämä dokumentti on osa
sivarisivustoani.