sfnet.viestinta.www - VUKK
Vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin v2.06

sisällysluettelo - Edellinen: "Mikä on WML?" - Seuraava: "Mikä on dokumenttityyppi (doctype)?"

Mitä ovat HTTP ja HTTPS?

Molemmat ovat siirtokäytäntöjä eli protokollia, joiden varaan web rakentuu. HTTP tulee sanoista HyperText Transfer Protocol, ja HTTPS on sen kryptattu versio ("HTTP over Secure Sockets Layer").

HTTP on se yhteinen kieli, jota selaimet ja kaikki maailman www-palvelimet puhuvat. Protokolla perustuu siihen, että asiakasohjelma (selain, hakurobotti tms.) avaa TCP/IP-yhteyden palvelimelle, yleensä porttiin 80, ja lähettää pyyntönsä. HTTP-pyynnöt ovat muotoa "lähetä minulle tiedosto /index.html" tai "tässä on palvelimen käsiteltäväksi lomake, jonka kentässä nnn on tieto yyy ...". Palvelin vastaa lähettämällä sopivan vastauksen, tavallisimmin html-sivun tai binääridataa kuten kuvia, ohjelmia tai ääntä. HTTP mahdollistaa myös muita toimintoja, joista tavallisimpana esimerkkinä ehkä selaimen ohjaaminen uudelle sivulle (ks. kysymystä aiheesta).

HTTP:stä on kaksi eri versiota, HTTP/1.0 vuodelta 1990 ja HTTP/1.1 vuodelta 1997. Jälkimmäinen on levinnyt jo kohtuullisen laajasti käyttöön, mutta monet yksinkertaisemmat asiakasohjelmat ja hakurobotit käyttävät edelleen 1.0-versiota. Nykyaikaiset palvelimet tukevat pääosin molempia versioita ja HTTPS:ää ongelmitta.