sfnet.viestinta.www - VUKK
Vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin v2.06

sisällysluettelo - Edellinen: "Miksi validaattori herjaa &-merkeistä joissain URLeissa?" - Seuraava: "Mitä on CGI?"

Mitä on SSI (SHTML)?

SSI (Server Side Includes, josta joskus puhutaan harhaanjohtavasti myös SHTML:nä) on nimitys tekniikalle, jossa WWW-palvelin esikäsittelee sivun ennen sen palauttamista selaimelle. Tavallisin SSI:n käyttö on osiin jaetun sivun palasten yhdistäminen. Esimerkiksi kaikille sivuille yhteinen navigaatiotaulukko voidaan sijoittaa omaan tiedostoonsa, jolloin muilla sivuilla voidaan vain viitata tähän yhteen tiedostoon. Tavallisesti tämä toteutetaan lisäämällä sivulle rivi merkintä tyyliin <!--#include virtual="tiedostonimi"-->, jolloin include-merkinnän kohdalle pulautetaan mainitun tiedoston sisältö.

SSI:llä voidaan usein tehdä myös muita toimintoja kuten kirjoittaa sivulle tiedosotn viimeinen muutospäivämäärä. Näistä toiminnoista löytyy yleensä lisäapua palveluntarjoajasi ohjetiedostoista. Huomaa, että joissain ympäristöissä SSI-käsittely tehdään vain .shtml-päätteisille tiedostoille.

Lisätietoja SSI:stä löytyy esimerkiksi seuraavasta osoitteesta: http://www.cs.helsinki.fi/u/hahonen/uusmedia/sisalto/cgi_perl_ssi/ssi.html