sfnet.viestinta.www - VUKK
Vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin v2.06

sisällysluettelo - Edellinen: "Mitä on CGI?" - Seuraava: "Mitä on Javascript?"

Mitä ovat ASP ja PHP?

Molemmat ovat web-palvelimella ajettavia skriptausympäristöjä, joilla voidaan toteuttaa sivuille erilaisia toimintoja. Samalla niillä voidaan korvata useissa tapauksissa myös CGI-ohjelmat (ks. kysymystä "Mitä on CGI?"). PHP-koodia suoritetaan Apache-alustalla ja ASP:tä puolestaan Microsoftin Internet Information Server -palvelimella. PHP on C:n ja Perlin risteytys, ja sillä tehdyt ohjelmat muistuttavat hyvin läheisesti mainittuja kieliä. ASP ei ole ohjelmointikieli, vaan alusta eri kielten tulkkaukseen; tavallisimmin ASP-koodi kirjoitetaan Visual Basicia muistuttavalla VBScriptillä, mutta myös mm. JavaScriptin kaltainen JScript on käytettävissä.

ASP:n uudempi versio on ASP.net, joka perustuu Microsoftin .net-arkkitehtuuriin. ASP.net-sivut rakentuvat olio- ja tapahtumapohjaisuuden varaan, joten niiden tekeminen muistuttaa osittain enemmän Windows-sovelluksen tekemistä kuin ASP- tai PHP-sivun vääntämistä. ASP.net-alustalla kielenä voi käyttää mitä tahansa .net-alustan kielistä - tavanomaisimpia ovat C# ja Visual Basic.net, mutta tukea löytyy sangen monille kielille aina Pythonista Coboliin asti. ASP.net on korvaamassa vanhaa ASP-mallia, mikä näkyy useilla ASP-aiheisilla sivustoillakin.

Kumpaakaan skriptausalustaa ei yleensä ole tarjolla kuluttajille myytävissä tavallisissa Internet-yhteyspaketeissa. Kirjoitushetkellä ainoa tietämäni poikkeus on MBinternet, jossa PHP:n käyttäminen onnistuu. ASP:tä käytetään lähinnä yrityssivustojen tekemisessä, PHP on mukana useissa erikseen ostettavissa hosting-paketeissa. Jos nämä palvelut ovat käytössä, siitä yleensä on palveluntarjoajan antamat tarkemmat ohjeet.

ASP:stä löytyy lisätietoja mm. ASPToday- ja 4GuysFromRolla.com-sivustoilta. ASP.netistä kertoo Microsoftin www.asp.net. PHP:stä voi lukea lisää esim. PHP:n kotisivuilta ja PHPWorld.com-saitilta.