sfnet.viestinta.www - VUKK
Vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin v2.06

sisällysluettelo - Edellinen: "Milloin määreen arvon ympärille tarvitaan lainausmerkit?" - Seuraava: "Miten saa Netscape-selaimen näyttämään tyhjän taulukon solun?"

Mitä ovat META-elementit keywords ja description?

Nimensä mukaisesti Meta-elementit ovat tietoa itse dokumentista, ja ne sijoitetaan html-dokumentin head-osioon. Ehkä tavallisimmat Meta-elementit ovat description ja keywords, joilla voidaan pyrkiä ohjaamaan joidenkin hakukoneiden toimintaa. Keywords-elementillä voidaan antaa hakukoneelle lista sanoista, joilla etsimällä juuri tämän sivun pitäisi löytyä. Description-elementin sisältö puolestaan on lyhyt, asiallinen kuvaus sivun sisällöstä, jonka jotkut hakukoneet voivat näyttää hakutulosluettelossa. Esimerkki näiden käytöstä:

<meta name="keywords" content="WWW, HTML, FAQ, VUKK, sfnet.viestinta.www, viestinta">
<meta name="description" content="Uutisryhmän sfnet.viestinta.www VUKK (FAQ)">

Meta-elementtien käytöstä ei ole haittaa, mutta on myös varsin kyseenalaista, onko siitä hyötyä. Varsinkin keywords-elementti on kärsinyt inflaation, sillä siihen on yritetty tunkea kaikkea mahdollista kävijöiden houkuttelemiseksi. Niinpä liian aggressiivisesti käytetty keywords-elementti voi johtaa jopa koko sivun hylkäämiseen hakukoneen indeksistä. Keywordsiä parempi tapa onkin usein se, että merkitsee sivun rakenteet oikein (mm. otsikot H1..H6-elementein), jolloin hakukoneet voivat etsiä tärkeät sanat dokumentista itse.