sfnet.viestinta.www - VUKK
Vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin v2.06

sisällysluettelo - Edellinen: "Mikä on dokumenttityyppi (doctype)?" - Seuraava: "Mikä on web-väripaletti?"

Miten värit ilmaistaan webissä?

Web-käytössä värit ilmaistaan sekoittamalla RGB-järjestelmän perusvärejä: punaista (red), vihreää (green) ja sinistä (blue). Kunkin perusvärin määrä jossain yksittäisessä värissä ilmaistaan numeroin 0-255, jossa 0 ilmaisee olematonta ja 255 täyttä värikylläisyyttä. HTML:ssä värit ilmaistaan aina heksadesimaalijärjestelmässä ja kaksinumeroisena, jolloin vastaavat ääriarvot ovat 00 ja FF. Isoilla ja pienillä kirjaimilla ei ole eroa. Värit liitetään peräkkäin RGB-järjestyksessä: ensin punainen, sitten vihreä ja kolmanneksi sininen. Värikoodin eteen laitetaan vielä risuaita (#). Esimerkiksi ilmaisu #ffffff tarkoittaisi sitä, että kaikkia värejä on maksimimäärä, jolloin tuloksena on täysin valkoinen väri. Toisaalta #ffff00 tarkoittaa, että punaista ja vihreää olisi maksimimäärä ja sinistä ei ollenkaan - tällöin tuloksena on kirkasta keltaista.

CSS:ssä voidaan käyttää edellämainitun lisäksi myös lyhennettyä värimäärittelyä, jossa kunkin perusvärin määrä ilmaistaan vain yhdellä heksadesimaalinumerolla, ja koko värikoodi muodostetaan tuplaamalla esitetyt arvot. Esimerkiksi CSS-väri #fa0 tarkoittaa väriä #ffaa00. Lisäksi HTML:ssä on määritelty 16 vakioväriä, joihin voi viitata myös nimellä (esim. color="red").

Katso myös kysymystä ns. web-väripaletista.