sfnet.viestinta.www - VUKK
Vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin v2.06

sisällysluettelo - Edellinen: "Mistä löydän tietoa www:tä koskevista aiheista?" - Seuraava: "Mikä on SGML?"

Mikä on HTML?

HTML (Hypertext Markup Language) on merkintäkieli, jolla kuvaillaan www-sivujen sisällön rakenne. Kielen juuret ovat 1990-luvun alkupuolella, kun Tim Berners-Lee kehitti WWW:n. Sen jälkeen HTML:n kehitystä on ohjannut World Wide Web Consortium (W3C). HTML on edennyt versioon 4.01, johon sen kehitys on myös lopetettu - nykyisin vastaavaa tekniikkaa kehitetään XHTML-nimellä.

Olennaista HTML:ssä on sivujen rakenteen kuvaaminen. HTML:llä ei voi määritellä sivujen ulkoasua täsmällisesti, vaan sillä hahmotellaan rakenne (esim. kappaleiden rajat, otsikot jne.). Sivujen ulkoasun määrittelyä varten W3C on kehittänyt tyylisivut eli CSS:n. Käytännössä vuosien saatossa HTML:ään on kertynyt kuitenkin paljon myös ulkoasun määrittelyyn liittyvää ainesta. Viime vuosina on kuitenkin palattu puhdasoppisempaan sisällön ja ulkoasun erotteluun, ja tämä kehitys näyttää jatkuvan.

Lisätietoa HTML:stä: