RL 1:11.2 - säännöksen muoto ennen 1.10.2002

Rikoslain 1 luvun 11.2§ sisältää kaksoisrangaistavuussäännökset. Momentissa olevaa rikosluetteloa muutettiin virkarikossäännösten uudistuksen yhteydessä (laki 604/2002). Tässä dokumentissa on mainittu momentti sellaisena, kuin se oli voimassa 30.9.2002 asti.

1 luku: Suomen rikosoikeuden soveltamisalasta

11 § (16.8.1996/626) Kaksoisrangaistavuuden vaatimus.

...

Vaikka teosta ei säädetä rangaistusta tekopaikan laissa, siihen sovelletaan Suomen lakia, jos sen on tehnyt Suomen kansalainen tai 6 §:n 3 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö ja teosta säädetään rangaistus

  1. 15 luvun 12 a §:n nojalla mainitun luvun 1-9 §:ssä,
  2. 16 luvun 19 a §:n nojalla mainitun luvun 1-3, 13 tai 14 §:ssä,
  3. 17 luvun 18 tai 19 §:ssä,
  4. 20 luvun 6-8 §:ssä,
  5. 20 luvun 9 §:ssä, jos teko kohdistuu kahdeksaatoista vuotta nuorempaan henkilöön tai
  6. 40 luvun 1-4 §:ssä, jos rikoksen tekijä on Kansainvälisen rikostuomioistuimen palveluksessa oleva henkilö. (28.12.2000/1285)

Jouni Heikniemi
6.10.2002

Tämä dokumentti kuuluu sivujeni osioon
Rikoslaki webissä.