Rikoslain muutossäännökset

Tämä sivu on liite dokumenttikokoelmaani rikoslaki webissä. Tässä dokumentissa luetellaan rikoslain muutossäännökset.

Tätä rikoslain kopiota ei enää ylläpidetä. Lue asiaa koskeva huomautus ja jatko-ohjeet etusivulta.

Listattuna ovat vain ne muutokset, joista ainakin voimaantulosäännökset ovat voimassa. Finlex-linkit ovat vuoden 1987 jälkeisistä laeista. Esityölinkkejä on vuodelta 1990 lähtien. Sitä vanhempia hallituksen esityksiä ei ole julkaistu webissä (eikä tulla kuuleman mukaan julkaisemaankaan).

Muutossäännökset

29.4.1926/115

Laki tuli voimaan 1 päivänä toukokuuta 1926.

13.6.1929/238

Laki tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1930.

31.1.1930/40

Laki tuli voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1930.

17.11.1939/402

Laki tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1941.

Siirtymäsäännös: Älköön 6 luvun 1 §:ää kuitenkaan sovellettako, jos siinä tarkoitettu aikaisempi rikos on tehty ennen tämän lain voimaantuloa, älköönkä aikaisemmin kärsityn vapausrangaistuksen aikaa 6 luvun 2 §ssä edelletyllä tavalla laskettaessa otettako huomioon, mitä rikoksen tekijä on kärsinyt ennen 1 päivää heinäkuuta 1930. Jos rikoksen tekijälle ennen tämän lain voimaantuloa tuomittuun määräaikaiseen vapausrangaistukseen on yhdistetty vankeudeksi muunnettuja sakkoja, harkitkoon oikeus, 6 luvun 2 §ää soveltaessaan, minkä osan yhdistetystä rangaistuksesta on katsottava vastaavan välittömästi tuomittua vapausrangaistusta.

31.5.1940/263

Laki tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1942.

19.11.1943/894

Laki tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1944.

14.6.1946/456

Laki tuli voimaan 15 päivänä heinäkuuta 1946.

29.7.1948/577

Laki tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1949.

23.9.1948/683

Laki tuli voimaan 1 päivänä joulukuuta 1948.

17.2.1950/85

Laki tuli voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1950.

28.9.1951/505

Laki tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1952.

29.6.1961/372

Laki tuli voimaan 1 päivänä elokuuta 1961.

20.6.1963/320

Laki tuli voimaan 1 päivänä lokakuuta 1963.

Laki kumosi Suomen lain soveltamisesta eräissä tapauksissa ulkomaalaisen Suomen ulkopuolella tekemiin rikoksiin 27 päivänä toukokuuta 1932 annetun lain (178/32).

8.5.1964/223

Laki tuli voimaan 15 päivänä toukokuuta 1964.

27.11.1964/573

Laki tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1965.

14.4.1965/221

Laki tuli voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1965.

7.5.1965/247

Laki tuli voimaan 1 päivänä syyskuuta 1965.

1.9.1965/492

Laki tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1966.

1.4.1966/196

Laki tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1967.

29.12.1967/621

Laki tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1968.

26.7.1968/461

Laki tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1969.

9.8.1968/491

Laki tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1969.

10.1.1969/1

10.1.1969/2

Laki tuli voimaan 1 päivänä helmikuuta 1969.

17.1.1969/28

Laki tuli voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1969.

Siirtymäsäännös: Muuntorangaistusta, jota sakotettu on alkanut kärsiä ennen mainittua päivää, ei ole määrättävä uudelleen tämän lain mukaisesti. Milloin muunnettavaksi tulee sakko, joka on tuomittu ennen tämän lain voimaantuloa tehdystä rikoksesta, ja sakotettu on rikoksen tekemisen jälkeen muun sakon sijasta sovittanut muuntorangaistusta, ensiksi mainitun sakon sijasta ei ole määrättävä pitempää muuntorangaistusta kuin mitä jää jäljelle, kun yhdeksästäkymmenestä päivästä vähennetään kysymyksessä olevan rikoksen tekemisen jälkeen kärsittyä muuntorangaistusta vastaava vankeusaika.

14.7.1969/491

Laki tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1970.

13.2.1970/116

Laki tuli voimaan 23 päivänä helmikuuta 1970.

27.2.1970/150

Laki tuli voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1970.

23.12.1970/827

Laki tuli voimaan 1 päivänä helmikuuta 1971.

15.1.1971/16

Laki tuli voimaan 1 päivänä helmikuuta 1971.

Siirtymäsäännökset:

Ennen lain voimaan tuloa tehdystä teosta, josta virallinen syyttäjä ei aikaisemman lain mukaan ole saanut nostaa syytettä, ellei asianomistaja ole ilmoittanut rikosta syytteeseen pantavaksi, ei virallinen syyttäjä ilman asianomistajan ilmoitusta saa nostaa syytettä, vaikka teko tämän lain mukaan on virallisen syytteen alainen.

Jos virallinen syyttäjä ennen tämän lain voimaan tuloa on nostanut syytteen rikoksesta, joka aikaisemman lain mukaan oli, mutta tämän lain mukaan ei ole virallisen syytteen alainen, saa hän jatkaa syytteen ajamista.

26.11.1971/783

Laki tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1972.

30.6.1972/498

Laki tuli voimaan 1 päivänä syyskuuta 1972.

11.7.1972/543

Laki tuli voimaan 1 päivänä syyskuuta 1972.

16.2.1973/138

Laki tuli voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1973.

Siirtymäsäännös: Jos asianomistaja on sitä ennen saanut tiedon rikoksesta, josta virallinen syyttäjä ei saa tehdä syytettä, ellei asianomistaja ole ilmoittanut sitä syytteeseen pantavaksi, on kuitenkin aikaisempaa lakia sovellettava asianomistajan ja tämän omaisten oikeuteen syyttää rikoksesta tai ilmoittaa se syytteeseen.

21.6.1973/523

Laki tuli voimaan 1 päivänä elokuuta 1973.

2.7.1973/577

Laki tuli voimaan 1 päivänä syyskuuta 1973.

31.5.1974/413

Laki tuli voimaan 1 päivänä syyskuuta 1974.

19.7.1974/613

Laki tuli voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1975.

Siirtymäsäännökset:

Uusimista koskevia sääntöjä sovellettaessa vastaa ennen tämän lain voimaantuloa suoritettu kuritushuonerangaistus saman pituista vankeusrangaistusta.

Rangaistuksia yhdistettäessä on sen lisäksi, mitä rikoslain 7 luvussa on säädetty rangaistusten yhdistämisestä, noudatettava seuraavia sääntöjä

  1. Kuritushuonerangaistusta vastaa samanpituinen vankeusrangaistus.
  2. Jos on yhdistettävä kuritushuonerangaistus ja vankeusrangaistus, jotka on tuomittu yhdestä tai useammasta rikoksesta ennen tämän lain voimaantuloa, on vankeusrangaistuksesta ennen yhdistämistä vähennettävä neljännes.
  3. Milloin ennen tämän lain voimaantuloa tehdystä rikoksesta, josta rangaistuksena on voinut seurata vankeutta, lain voimaantulon jälkeen tuomittu vankeusrangaistus on yhdistettävä kuritushuonerangaistukseen, vankeudesta on ennen rangaistusten yhdistämistä niin ikään vähennettävä neljännes.
  4. Sama vähennys on tehtävä ennen tämän lain voimaantuloa tuomitusta vankeusrangaistuksesta, kun se yhdistetään ennen lain voimaantuloa tehdystä rikoksesta, josta vankeutta ei olisi saattanut seurata, lain voimaantulon jälkeen tuomittuun vankeusrangaistukseen.

13.12.1974/908

Laki tuli voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1975.

20.12.1974/987

Laki tuli voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1975.

20.12.1974/988

Laki tuli voimaan 1 päivänä helmikuuta 1975.

16.5.1975/320

Laki tuli voimaan 1 päivänä syyskuuta 1975.

23.5.1975/350

Laki tuli voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1975.

3.6.1976/466

Laki tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1977. Laki kumosi 8 päivänä kesäkuuta 1945 annetun lain rikoslain 6 luvun soveltamisesta eräissä tapauksissa (517/45) sekä vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä 9 päivänä heinäkuuta 1953 annetun lain (317/53) 20 §:n.

Siirtymäsäännös: Kokonaan tai osaksi suorittamatta oleva määräaikainen vankeusrangaistus, joka on ankarampi kuin kaksitoista tai, jos se on yhdistetty rangaistus, viisitoista vuotta, lyhenee lain voimaan tullessa mainittuun enimmäismäärään. Tämä ei kuitenkaan koske rangaistusta, jota suorittamasta tuomittu on ennen lain voimaantuloa päässyt ehdonalaiseen vapauteen. Rangaistuksen lyhenemisestä aiheutuviin toimiin voidaan ryhtyä jo ennen lain voimaan tuloa.

9.7.1976/602

Laki tuli voimaan 1 päivänä syyskuuta 1976.

29.7.1976/650

Laki tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1977.

10.12.1976/960

Laki tuli voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1977.

26.5.1978/382

Laki tuli voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1978.

29.9.1978/736

Laki tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1980.

16.4.1982/288

Laki tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983.

14.1.1983/46

Laki tuli voimaan 1 päivänä helmikuuta 1983.

21.1.1983/67

Laki tuli voimaan 1 päivänä syyskuuta 1983.

18.3.1983/283

Laki tuli voimaan 1 päivänä toukokuuta 1983.

25.3.1983/321

Laki tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

Laki kumosi 30 päivänä toukokuuta 1919 annetun sotaväen rikoslain siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen sekä sotatilasta 26 päivänä syyskuuta 1930 annetun lain (303/30) 43 ja 48 §:t.

29.6.1984/505

Laki tuli voimaan 1 päivänä syyskuuta 1984.

24.8.1984/642

Laki tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986.

Siirtymäsäännös: Irtaimistokiinnityksenhaltijan oikeutta loukkaavaan tekoon sovelletaan aikaisempaa lakia.

29.8.1986/650

Laki tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987.

Siirtymäsäännökset:

Uuden lain säännöksiä sovelletaan silloinkin, kun muunnettavana on aikaisemman lain aikana tehdystä rikoksesta tuomittu sakko. Jos samalla kertaa on muunnettava sekä aikaisemman että uuden lain aikana tehdyistä rikoksista tuomitut sakot, niistä on kuitenkin määrättävä eri muuntorangaistukset ottaen kumpaistenkin sakkojen osalta huomioon rikoslain 2 luvun 5 §n säännökset.

Ennen 1 päivää tammikuuta 1984 tehdystä rikoksesta tuomitun sakon sijasta ei uuden lain aikana saa määrätä muuntorangaistusta.

Jos muunnettavana on aikaisemman lain aikana 31 päivän joulukuuta 1983 jälkeen tehdystä rikoksesta tuomittu sakko, ja sakotettu on sanotun päivän jälkeen aikaisemman tai uuden lain aikana suorittanut muuntorangaistusta sakosta, joka on tuomittu aikaisemman lain aikana tehdystä rikoksesta, muunnettavana olevasta sakosta tai, jos niitä on useampia, niistä ei ole määrättävä pitempää muuntorangaistusta kuin mitä jää jäljelle, kun yhdeksästäkymmenestä päivästä vähennetään mainitun 31 päivän joulukuuta 1983 jälkeen suoritetun sanotunlaisen muuntorangaistuksen aika.

Aikaisemman lain aikana tehdystä rikoksesta tuomittua sakkoa ei saa muuntaa vankeudeksi enää 31 päivän joulukuuta 1989 jälkeen. Jos sakon muuntorangaistus on sanottuun ajankohtaan mennessä alioikeudessa määrätty, muuntorangaistus saadaan panna täytäntöön ja muuntorangaistuksen määräämistä koskeva asia käsitellä muutoksenhakutuomioistuimessa loppuun.

30.4.1987/451

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

24.7.1987/698

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

10.6.1988/508

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

22.4.1988/738

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

29.12.1988/1256

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

14.7.1989/665

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä syyskuuta 1989.

8.9.1989/792

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Siirtymäsäännökset:

Jos rikokseen on sovellettava aikaisempaa lakia ja syytetty olisi tuon lain mukaan tuomittu erotettavaksi viran toimituksesta taikka viraltapanon tai viran toimituksesta erottamisen sijaisrangaistukseen, mainittujen rangaistusten asemesta on uuden lain aikana tuomittava sakko.

Virallinen syyttäjä ei saa ilman asianomistajan syyttämispyyntöä nostaa syytettä aikaisemman lain voimassa ollessa tehdystä rikoksesta, josta syyttäjä tuon lain mukaan ei saanut nostaa syytettä ilman sellaista pyyntöä, vaikka rikos uuden lain mukaan on virallisen syytteen alainen.

8.12.1989/1082

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

23.3.1990/302

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

20.4.1990/352

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä toukokuuta 1990.

Siirtymäsäännös: Jos elinkaudeksi vankeuteen tuomitun vangin tekemästä rikoksesta ennen tämän lain voimaantuloa olisi tuomittu pidettäväksi yksinäishuoneessa, on sen asemesta tuomittava vankeutta. Ennen tämän lain voimaantuloa tuomittu yksinäishuonerangaistus raukeaa tämän lain tullessa voimaan.

24.8.1990/769

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

15.3.1991/519

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä toukokuuta 1991.

12.4.1991/651

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1991.

19.4.1991/697

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1992.

Siirtymäsäännökset:

Lakia sovelletaan rikoksiin, jotka on tehty sen tultua voimaan.

Lain 2 luvun 2 §:n 2 momentin, 7 luvun 3 §:n ja 8 luvun 4 §:n säännöksiä sovelletaan myös rikoksiin, jotka on tehty ennen sen voimaantuloa. Muutoksenhakutuomioistuin saa kuitenkin soveltaa myös aikaisemman lain 2 luvun 2 §:n 2 momentin säännöstä, jos asia on ratkaistu alemmassa oikeusasteessa ennen tämän lain voimaantuloa.

Lain yhteisen vankeusrangaistuksen määräämistä koskevia säännöksiä sovelletaan myös silloin, kun rikos on tehty ennen sen voimaantuloa. Jos rangaistukset on alemmassa oikeusasteessa yhdistetty ennen lain voimaantuloa tai jos ennen lain voimaantuloa tehdystä rikoksesta tuomittava rangaistus olisi aikaisemman lain 7 luvun 8 §:n mukaan tullut yhdistää toiseen ennen lain voimaantuloa tuomittuun rangaistukseen, sovelletaan kuitenkin aikaisemman lain 7 luvun 8 §n säännöksiä. Yhdistetty rangaistus ei tällöin saa olla ankarampi kuin mitä rikoksista voitaisiin tämän lain 7 luvun 2 §n mukaan enintään tuomita yhteiseksi rangaistukseksi. Jos aikaisemmin tuomittu rangaistus on yhtä ankara tai ankarampi kuin tämän lain 7 luvun 2 §n mukaan määräytyvä ankarin rangaistus, tuomioistuimen on määrättävä, että yhdistettävä rangaistus sisältyy aikaisemmin tuomittuun rangaistukseen. Jos kahdesta tai useammasta rikoksesta, joista tuomitut rangaistukset olisi aikaisemman lain 7 luvun 8 §n mukaan pitänyt yhdistää ennen tämän lain voimaantuloa tuomittuun rangaistukseen, tai tällaisesta rikoksesta ja jostakin muusta rikoksesta on jo tuomittu yhteinen rangaistus, noita rikoksia ja niistä tuomittua rangaistusta ei oteta huomioon rangaistuksia yhdistettäessä.

Jos yksin teoin tehtyjen rikosten tai jatketun rikoksen tekeminen on alkanut ennen tämän lain voimaantuloa ja päättynyt tämän lain tultua voimaan, rikokset katsotaan tehdyiksi tämän lain tultua voimaan. Yhteistä vankeusrangaistusta tällaisista rikoksista määrättäessä ei kuitenkaan sovelleta tämän lain 7 luvun 2 §:n säännöksiä enimmäisrangaistuksen ylittämisestä.

Aikaisemman lain 7 luvun 9 §:n säännöksiä sovelletaan myös silloin, kun tämän lain tultua voimaan tulee täytäntöönpantavaksi rangaistuksia, jotka olisi tullut tai tulisi yhdistää. Rangaistuksen yhdistämisen toimittaa tuolloin virallisen syyttäjän vaatimuksesta tämän lain 7 luvun 7 §:n 2 momentissa tarkoitettu alioikeus. Menettelystä ja muutoksenhausta on tuolloin vastaavasti voimassa mitä sanotun 7 §n 2 ja 3 momentissa on säädetty. Hovioikeudessa lain voimaan tullessa vireillä olevat rangaistuksen yhdistämistä koskevat asiat ratkaisee kuitenkin hovioikeus.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanoon liittyviin toimenpiteisiin.

13.12.1991/1686

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

25.1.1993/54

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 8 päivänä helmikuuta 1993.

[ Esityöt ]

18.6.1993/522

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1993.

[ Esityöt ]

28.6.1993/610

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1993.

[ Esityöt ]

17.12.1993/1304

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

[ Esityöt ]

5.1.1994/11

[ Säädösteksti ]

[ Esityöt ]

29.4.1994/316

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1994.

[ Esityöt ]

29.4.1994/317

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1994.

[ Esityöt ]

27.5.1994/386

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1994.

[ Esityöt ]

15.7.1994/655

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä syyskuuta 1994.

[ Esityöt ]

29.12.1994/1522

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

[ Esityöt ]

17.2.1995/195

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1995.

[ Esityöt ]

7.4.1995/496

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä lokakuuta 1995.

[ Esityöt ]

21.4.1995/578

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.

Siirtymäsäännökset:

Mitä 38 luvun 1 ja 2 §:ssä säädetään, sovelletaan, jollei rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen 3 §:stä muuta johdu, aikaisempien säännösten asemesta myös sellaiseen salassapitovelvollisuuden rikkomisena pidettävään tekoon, johon ennen tämän lain voimaantuloa on ollut sovellettava muualla kuin rikoslaissa olevaa rangaistussäännöstä.

Mitä 48 luvun 1-4 §:ssä säädetään, sovelletaan myös sellaisen jätehuoltolain (673/78) nojalla annetun määräyksen rikkomiseen, jota jätelain 78 §:n mukaan on noudatettava jätelain voimaantulon jälkeen.

Tämän lain voimaan tullessa vesituomioistuimissa tai korkeimmassa oikeudessa vireillä olevien vesilain (264/61) rikkomista koskevien asioiden oikeuspaikka määräytyy aikaisemman lain mukaan, kunnes ne on lainvoimaisesti ratkaistu.

[ Esityöt ]

21.4.1995/743

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.

[ Esityöt ]

21.8.1995/1010

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995. Uudistettu 17 luvun 4.momentti tuli voimaan 1 päivänä lokakuuta 1995.

Lailla kumottiin rikoslain muuttamisesta 7 päivänä huhtikuuta 1995 annetun lain (496/95) 17 luvun 4 §:n 2 momentti ja rikoslain muuttamisesta 21 päivänä huhtikuuta 1995 annetun lain (743/95) 17 luvun 4 §:n 2 momentti.

[ Esityöt ]

18.12.1995/1467

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 19 päivänä joulukuuta 1995.

[ Esityöt ]

22.12.1995/1640

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

[ Esityöt ]

22.12.1995/1713

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1996.

[ Esityöt ]

26.7.1996/563

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä elokuuta 1996.

[ Esityöt ]

16.8.1996/626

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä syyskuuta 1996.

[ Esityöt ]

18.10.1996/722

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä marraskuuta 1996.

[ Esityöt ]

29.11.1996/934

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

[ Esityöt ]

12.12.1996/1056

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

[ Esityöt ]

12.12.1996/1060

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä helmikuuta 1997.

[ Esityöt ]

12.12.1996/1095

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

[ Esityöt ]

20.12.1996/1108

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

[ Esityöt ]

11.3.1997/205

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä joulukuuta 1997.

[ Esityöt ]

14.3.1997/351

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 29 päivänä huhtikuuta 1997.

[ Esityöt ]

19.6.1997/602

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

[ Esityöt ]

24.7.1997/706

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä elokuuta 1997.

[ Esityöt ]

8.8.1997/751

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä lokakuuta 1997.

Siirtymäsäännökset:

Lakia sovelletaan myös rikoksiin, jotka on tehty ennen tämän lain voimaantuloa. Rangaistus on kuitenkin määrättävä siten, ettei kokonaisrangaistus tule ankarammaksi kuin jos olisi sovellettu tämän lain voimaan tullessa voimassa ollutta 6-8 §ää.

Kumottuja 6-9 §n säännöksiä sovelletaan kuitenkin muutoksenhakumenettelyssä käsiteltäessä valitusta tämän lain voimaan tullessa voimassa olleen lain aikana tuomitusta ehdottomasta vankeusrangaistuksesta sekä yhteisen vankeusrangaistuksen määräämisestä täytäntöönpanoa varten, jos ehdottomat vankeusrangaistukset on tuomittu ennen tämän lain voimaantuloa.

[ Esityöt ]

14.11.1997/992

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

[ Esityöt ]

19.12.1997/1228

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä helmikuuta 1998.

[ Esityöt ]

18.10.1996/29

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 14 päivänä tammikuuta 1998.

[ Esityöt ]

30.1.1998/79

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1998.

[ Esityöt ]

3.4.1998/251

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 15 päivänä huhtikuuta 1998.

[ Esityöt ]

24.7.1998/563

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

[ Esityöt ]

13.11.1998/814

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

[ Esityöt ]

13.11.1998/815

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

[ Esityöt ]

4.12.1998/902

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

[ Esityöt ]

5.2.1999/154

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

[ Esityöt ]

19.2.1999/205

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä toukokuuta 1999.

[ Esityöt ]

1.4.1999/475

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1999.

[ Esityöt ]

22.4.1999/515

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä syyskuuta 1999.

[ Esityöt ]

22.4.1999/525

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1999.

[ Esityöt ]

22.4.1999/536

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä syyskuuta 1999.

[ Esityöt ]

30.4.1999/545

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

[ Esityöt ]

30.4.1999/550

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

[ Esityöt ]

22.4.1999/567

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1999.

[ Esityöt ]

21.5.1999/625

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999.

[ Esityöt ]

14.10.1999/951

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999.

[ Esityöt ]

22.10.1999/973

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä marraskuuta 1999.

[ Esityöt ]

4.2.2000/112

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.

[ Esityöt ]

17.3.2000/298

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2000.

[ Esityöt ]

7.4.2000/343

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2000.

[ Esityöt ]

9.6.2000/531

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä lokakuuta 2000.

[ Esityöt ]

19.6.2000/559

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

[ Esityöt ]

18.8.2000/752

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 31 päivänä joulukuuta 2000.

[ Esityöt ]

18.8.2000/756

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

[ Esityöt ]

25.8.2000/777

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

[ Esityöt ]

15.12.2000/1118

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001. Lailla kumottiin rikoslain 45 luvun 1 §:n muuttamisesta 18 päivänä elokuuta 2000 annettu laki (752/2000).

[ Esityöt ]

28.12.2000/1285

[ Säädösteksti ]

Tämän lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella.

[ Esityöt ]

26.1.2001/72

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2001.

[ Esityöt ]

16.3.2001/234

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 25 päivänä maaliskuuta 2001. Lailla kumottiin rikoslain muuttamisesta 10 päivänä heinäkuuta 1998 annettu laki.

[ Esityöt ]

4.5.2001/369

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 29 päivänä toukokuuta 2001.

[ Esityöt ]

8.6.2001/480

[ Säädösteksti ]

Laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2001.

[ Esityöt ]

14.6.2001/520

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä syyskuuta 2001.

[ Esityöt ]

29.6.2001/587

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 5 päivänä heinäkuuta 2001.

[ Esityöt ]

13.7.2001/654

[ Säädösteksti ]

Laki tuli voimaan 1 päivänä syyskuuta 2001.

[ Esityöt ]

26.10.2001/875

[ Säädösteksti ]

Menettämisseuraamuksia koskevan lainsäädännön uudistuspaketti, jossa rikoslakiin lisättiin uusi 10 luku ja päivitettiin aiemmat viittaussäännökset ajantasalle. Käytännössä suurin osa eri lukuihin sirotelluista erillisistä konfiskaatiosäännöksistä poistettiin, koska niiden sisältö löytyy 10 luvun yleisistä säännöksistä.

Muutokset ovat voimassa 1.1.2002 lukien.

[ Esityöt ]

9.11.2001/971

[ Säädösteksti ]

Muutospaketti, jossa rikoslain säännöksissä esiintyneet markkamäärät korvattiin euromäärillä.

Muutokset ovat voimassa 1.1.2002 lukien.

[ Esityöt ]

23.11.2001/1051

[ Säädösteksti ]

Arpajaislain uudistukseen liittyvä RL:n muutos.

Muutokset ovat voimassa 1.1.2002 lukien.

[ Esityöt ]

30.11.2001/1118

[ Säädösteksti ]

Tietoyhteiskunnan palvelujen suojasta annetun lakipaketin yhteydessä rikoslakiin lisättiin suojauksen purkujärjestelmärikos ja tähän liittyvät kaksi erityissäännöstä.

Muutokset ovat voimassa 1.1.2002 lukien.

[ Esityöt ]

12.4.2002/284

[ Säädösteksti ]

Sisäministeriön HE laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Muutokset ovat voimassa 1.10.2002 lukien.

[ Esityöt ]

16.5.2002/365

[ Säädösteksti ]

Säännöstelyrikosten soveltamisalan laajentaminen myös yksittäiseen henkilöön tai järjestöön koskevien pakotteiden rikkomiseen.

Muutokset ovat voimassa 22.5.2002 lukien.

[ Esityöt ]

24.5.2002/400

[ Säädösteksti ]

Laajahko rikoslain terveyttä ja turvallisuutta koskevien rikossäännösten uudistus.

Muutokset ovat voimassa 1.9.2002 lukien.

[ Esityöt ]

14.6.2002/515

[ Säädösteksti ]

Luonnonvararikosten kriminalisointipaketti.

Muutokset ovat voimassa 1.9.2002 lukien.

[ Esityöt ]

28.6.2002/559

[ Säädösteksti ]

Terrorismin rahoittamisen kielto.

Muutokset ovat voimassa 28.7.2002 lukien. Voimaantulosta on säädetty asetuksella 623/2002.

[ Esityöt ]

12.7.2002/604

[ Säädösteksti ]

Virkarikos- ja lahjontasäännösten uudistus.

Muutokset ovat voimassa 1.10.2002 lukien.

[ Esityöt ]

12.7.2002/614

[ Säädösteksti ]

Moottoriajoneuvon käyttövarkauden kriminalisointi.

Muutokset ovat voimassa 1.10.2002 lukien.

[ Esityöt ]

9.8.2002/673

[ Säädösteksti ]

Sakkojen täytäntöönpanolainsäädännön uudistus.

Muutokset ovat voimassa 1.10.2002 lukien.

[ Esityöt ]

23.8.2002/739

[ Säädösteksti ]

Uusi työturvallisuuslaki.

Muutokset ovat voimassa 1.1.2003 lukien.

[ Esityöt ]

11.12.2002/1094

[ Säädösteksti ]

Uusi ajoneuvolaki.

Muutokset ovat voimassa 1.1.2003 lukien.

[ Esityöt ]

20.12.2002/1198

[ Säädösteksti ]

Huumausaineiden nollaraja.

Muutokset ovat voimassa 1.2.2003 lukien.

[ Esityöt ]

24.1.2003/17

[ Säädösteksti ]

Terrorismirikokset.

Muutokset ovat voimassa 1.2.2003 lukien.

[ Esityöt ]

31.1.2003/61

[ Säädösteksti ]

Talousrikosten uudistuspaketti.

Muutokset ovat voimassa 1.4.2003 lukien.

[ Esityöt ]

Jouni Heikniemi
16.8.2003

Tämä dokumentti kuuluu sivujeni osioon
Rikoslaki webissä.