Suomen rikoslain 22 luku

Tämä sivu on osa rikoslaki webissä -dokumenttikokoelmaani.

Tätä rikoslain kopiota ei enää ylläpidetä. Lue asiaa koskeva huomautus ja jatko-ohjeet etusivulta.

22 luku: Sikiönlähdettämisestä

1-3 §

Pykälät on kumottu lailla 14.7.1969/491.

4 §

Pykälä on kumottu asetuksella 6.6.1914/21.

5 § (17.2.1950/85) Jos nainen ilman laillista oikeutta tahallansa joko lähdettämällä taikka kohtuunsa on surmannut tai surmauttanut sikiönsä, rangaistakoon vankeudella. Jos asianhaarat ovat erittäin lieventävät, voidaan hänet jättää rangaistukseen tuomitsematta.

Jos joku naisen tahdon mukaan ilman laillista oikeutta tahallansa joko lähdettämällä tai hänen kohtuunsa on surmannut sikiön, rangaistakoon [kuritushuoneella] enintään neljäksi vuodeksi tai vankeudella. Jos hän sen teki maksusta, rangaistakoon [kuritushuoneella] enintään kuudeksi vuodeksi [ja menettäköön kansalaisluottamuksena].

Tässä pykälässä mainittujen rikosten yritys on rangaistava.

6 § (17.2.1950/85) Jos joku, naisen tahtomatta, ilman laillista oikeutta tahallansa joko ulos ajamalla taikka hänen kohtuunsa on surmannut sikiön, tuomittakoon [kuritushuoneeseen] vähintään kahdeksi ja enintään kahdeksaksi vuodeksi [sekä kansalaisluottamuksensa menettäneeksi].

Yritys on rangaistava.

7-9 §

Pykälät on kumottu lailla 14.7.1969/491.

Jouni Heikniemi
15.7.2001

Tämä dokumentti kuuluu sivujeni osioon
Rikoslaki webissä.