RL 33:7 - säännöksen muoto 1.1.1991 - 31.12.2001

Rikoslain 33 luvun 7 § kumottiin konfiskaatiosäännösten uudistuspaketilla (26.10.2001/875). Kuten monissa muissakin yksittäisiä rikosryhmiä koskevissa erityissäännöksissä, sama sisältö löytyy nykyisin 10 luvusta. Tässä dokumentissa on RL 33:7 siinä muodossa, jossa se oli voimassa ennen uudistusta (1.1.1991 - 31.12.2001).

33 luku: Väärennysrikoksista

7 § (24.8.1990/769) Menettämisseuraamus. Väärä ja väärennetty todistuskappale, väärällä leimalla tai merkillä varustettu esine sekä 4 §:ssä mainittu väline tai tarvike on tuomittava valtiolle menetetyksi.

Menettämisseuraamus voidaan kuitenkin jättää tuomitsematta, jollei ole syytä varoa todistuskappaleen, esineen, välineen tai tarvikkeen joutuvan rikolliseen käyttöön. Menettämisseuraamuksen tuomitsemisen asemesta tuomioistuin voi määrätä, että todistuskappaleeseen, esineeseen, välineeseen tai tarvikkeeseen on tehtävä rikollisen käytön estämiseksi tarpeelliset muutokset.

Menettämisseuraamus voidaan myös jättää tuomitsematta tai rajoittaa koskemaan vain osaa omaisuudesta, jos seuraamus muuten olisi olosuhteet huomioon ottaen kohtuuton.

Jouni Heikniemi
4.12.2001

Tämä dokumentti kuuluu sivujeni osioon
Rikoslaki webissä.