"Aluksen kaappaus"-kriminalisointi ennen lakia 17/2003

Rikoslain aluksen kaappausta koskeva kriminalisointi uudistettiin lailla 17/2003. Tässä dokumentissa on pykälä sellaisena kuin se oli voimassa ennen 1.2.2003; uuden version löydät rikoslain 34 luvusta.

34 luku: Yleisvaarallisista rikoksista

11 § (7.4.2000/343) Aluksen kaappaus. Joka väkivaltaa käyttäen tai sillä uhaten oikeudettomasti

  1. puuttuu lennolla olevan ilma-aluksen tai kauppamerenkulussa olevan aluksen ohjaukseen,
  2. ottaa lento- tai meriturvallisuutta vaarantavalla tavalla ilma-aluksen tai kauppamerenkulussa olevan aluksen määräysvaltaansa tai
  3. ottaa kiinteän lautan määräysvaltaansa,

on tuomittava aluksen kaappauksesta vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

Jos 1 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu aluksen kaappaus on aiheuttanut vain vähäistä vaaraa lento- tai meriturvallisuudelle ja rikos, huomioon ottaen väkivallan tai uhkauksen laatu tai muut tekoon liittyvät seikat, on myös kokonaisuutena arvostellen vähäinen, rikoksentekijää ei tuomita aluksen kaappauksesta, vaan niistä muista rikoksista, jotka teko käsittää.

Jouni Heikniemi
15.3.2003

Tämä dokumentti kuuluu sivujeni osioon
Rikoslaki webissä.