RL 37:13 - säännöksen muoto 1.1.1991 - 31.12.2001

Rikoslain 37 luvun 13 § kumottiin konfiskaatiosäännösten uudistuspaketilla (26.10.2001/875). Kuten monissa muissakin yksittäisiä rikosryhmiä koskevissa erityissäännöksissä, sama sisältö löytyy nykyisin 10 luvusta. Tässä dokumentissa on RL 37:13 siinä muodossa, jossa se oli voimassa ennen uudistusta (1.1.1991 - 31.12.2001).

37 luku: Maksuvälinerikoksista

13 § (24.8.1990/769) Menettämisseuraamus. Väärä ja väärennetty raha, 4 ja 11 §:ssä tarkoitetut välineet ja tarvikkeet, 7 §:ssä tarkoitettu rahajäljitelmä sekä 11 §:ssä tarkoitettu maksuvälinelomake ja sellaisesta lomakkeesta tehty maksuväline on tuomittava valtiolle menetetyksi.

Jouni Heikniemi
4.12.2001

Tämä dokumentti kuuluu sivujeni osioon
Rikoslaki webissä.