RL 30:8 - säännöksen muoto ennen 1.10.2002

Rikoslain 30 luvun 8 § muutettiin rikoslain virkarikos- ja lahjontasäännösten uudistuksen yhteydessä. Tässä dokumentissa on 8 § sellaisena, kuin se oli voimassa 30.9.2002 asti.

30 luku: Elinkeinorikoksista

8 § (24.8.1990/769) Lahjuksen ottaminen elinkeinotoiminnassa. Joka

  1. elinkeinonharjoittajan palveluksessa ollessaan,
  2. elinkeinonharjoittajana toimivan yhteisön tai elinkeinotoimintaa harjoittavan säätiön hallintoneuvoston tai hallituksen jäsenenä, toimitusjohtajana, tilintarkastajana tai selvitysmiehenä taikka
  3. elinkeinonharjoittajan puolesta tehtävää suorittaessaan

itselleen tai toiselle vaatii, hyväksyy tai ottaa vastaan lahjuksen suosiakseen toimessaan tai tehtävässään lahjuksen antajaa tai jotakuta muuta taikka palkkiona sellaisesta suosimisesta, on tuomittava lahjuksen ottamisesta elinkeinotoiminnassa sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Jouni Heikniemi
6.10.2002

Tämä dokumentti kuuluu sivujeni osioon
Rikoslaki webissä.