Kirjanpitorikossäännökset ennen 1.4.2003

Rikoslain kirjanpitorikoksia koskevat säännökset muuttuivat talousrikosuudistuksen (31.1.2003/61) yhteydessä. Tällä sivulla ovat kirjanpitorikosten pykälät sellaisina kuin ne olivat voimassa ennen 1.4.2003. Uudet versiot löytyvät rikoslain 30 luvusta.

30 luku: Elinkeinorikoksista

9 § (24.8.1990/769) Kirjanpitorikos. Jos kirjanpitovelvollinen, tämän edustaja tai se, jonka tehtäväksi kirjanpito on toimeksiannolla uskottu, tahallaan

  1. laiminlyö kokonaan tai osaksi liiketapahtumien kirjaamisen tai tilinpäätöksen laatimisen,
  2. merkitsee kirjanpitoon vääriä tai harhaanjohtavia tietoja tai
  3. hävittää, kätkee tai vahingoittaa kirjanpitoaineistoa

ja siten olennaisesti vaikeuttaa oikean ja riittävän kuvan saamista kirjanpitovelvollisen toiminnan taloudellisesta tuloksesta tai taloudellisesta asemasta, hänet on tuomittava kirjanpitorikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi.

10 § (24.8.1990/769) Tuottamuksellinen kirjanpitorikos. Jos kirjanpitovelvollinen, tämän edustaja tai se, jonka tehtäväksi kirjanpito on toimeksiannolla uskottu, törkeästä huolimattomuudesta

  1. laiminlyö kokonaan tai osaksi liiketapahtumien kirjaamisen tai tilinpäätöksen laatimisen taikka
  2. hävittää, hukkaa tai vahingoittaa kirjanpitoaineistoa

ja siten olennaisesti vaikeuttaa oikean ja riittävän kuvan saamista kirjanpitovelvollisen toiminnan taloudellisesta tuloksesta tai taloudellisesta asemasta, hänet on tuomittava tuottamuksellisesta kirjanpitorikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Jouni Heikniemi
16.8.2003

Tämä dokumentti kuuluu sivujeni osioon
Rikoslaki webissä.