sfnet.viestinta.www - VUKK
Vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin v2.06

sisällysluettelo - - Seuraava: "Mikä tämä vukk on?"

Mikä on svwww?

Svwww on lyhenne uutisryhmän sfnet.viestinta.www nimestä. Mainittu ryhmä puolestaan on Sfnet-hierarkiaan kuuluva uutisryhmä, jossa keskustellaan www:hen liittyvistä asioista. Ryhmällä on myös kaksi alaryhmää, sfnet.viestinta.www.palaute ja sfnet.viestinta.www.uutuudet.

Lisätietoja uutisryhmistä yleensä löydät esimerkiksi Jukka Korpelan Nyysioppaasta. Kannattaa myös tutustua ryhmäkuvauksiin, jotka kertovat ryhmien sisällöstä. Svwww:n ja sen alaryhmien kuvaukset löytyvät Sfnetin sivuilta. Ennen ryhmään kirjoittamista kannattaa tutustua tämän VUKK:n lisäksi myös ryhmässä käytävään keskusteluun, jotta ryhmän tavat käyvät tutuiksi.