sfnet.viestinta.www - VUKK
Vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin v2.06

sisällysluettelo - Edellinen: "Mikä on XHTML?" - Seuraava: "Mitä eroa on HTML:llä ja XHTML:llä?"

Mikä on XML?

XML (Extensible Markup Language) on SGML:n pohjalta kehitetty metakieli - siis kieli, jolla voi tehdä kieliä. XML on suunniteltu erityisesti Internet-käyttöön ja on huomattavasti SGML:ää yksinkertaisempi. Useat W3C:n kehittämät tulevaisuuden www-tekniikat pohjautuvat juuri XML:n käyttöön.

Jonkinlainen suomenkielinen johdanto aiheeseen on Jouni Heikniemen kirjoittama "Mikä on XML?". Lisätietoja XML:stä saa mm. W3C:n XML-sivuilta sekä Robin Coverin The XML Cover Pages -sivustolta.