sfnet.viestinta.www - VUKK
Vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin v2.06

sisällysluettelo - Edellinen: "Mikä on XML?" - Seuraava: "Mikä on CSS?"

Mitä eroa on HTML:llä ja XHTML:llä?

Kielillä on paljon yhteistä: käytännössä koko sanasto on yhteinen, eli HTML:stä tutut elementit ja niiden määreet löytyvät myös XHTML:stä. Erojakin kuitenkin löytyy, sillä XHTML on XML-pohjainen kieli, joten sitä koskevat myös XML:n rajoitukset. XHTML:ää kirjoitettaessa on huomioitava erityisesti seuraavat asiat:

XHTML on tarkoitettu säännöiltään huomattavasti HTML:ää tiukemmaksi. Siinä vaiheessa kun varsinaiset XHTML-selaimet yleistyvät, todennäköisesti vaatimukset syntaktisen oikeellisuuden suhteen kiristyvät: jos dokumentissa on yksikin virhe, sitä ei välttämättä näytetä ollenkaan tai lopputulos voi ainakin olla jotain hyvin outoa. XHTML:ään siirryttäessä on siis entistä tärkeämpää huolehtia siitä, että sivut noudattavat asianmukaisia standardeja.