sfnet.viestinta.www - VUKK
Vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin v2.06

sisällysluettelo - Edellinen: "Mikä tämä vukk on?" - Seuraava: "Ketkä ovat tehneet tämän Vukk:n?"

Miten tähän vukkiin viitataan?

Suositeltavin tapa on viitata yksittäisen kysymyksen sisältävään sivuun. URL-osoitteet ovat muotoa http://www.heikniemi.net/svwww-vukk/k3.html, jossa k:n ja .html:n välissä sijaitseva kysymysnumero vaihtelee (esimerkkinä käytetty osoite viittaa tähän kysymykseen, joka siis on numero 3).