sfnet.viestinta.www - VUKK
Vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin v2.06

sisällysluettelo - Edellinen: "Miten voin määrittää mailto-linkillä sähköpostin otsikon?" - Seuraava: "Miten tehdään vaihtuva kuva JavaScriptillä?"

Miten teen kehykset ilman reunuksia?

HTML 4.0 Frameset -määrityksen mukainen tapa poistaa kehykset on frame-elementin muutaman attribuutin määritteleminen nollaksi tähän tapaan: <frame src="vasen.html" name="left" scrolling="NO" noresize frameborder=0 marginwidth=0 marginheight=0>. Monet selaimet kuitenkin näyttävät edelleen reunuksen tällä tavoin tehdyille kehyksille. Homma ratkea lisäämällä attribuutti border=0, mutta tämä estää sivun validoitumisen. Olennaisin haitta tällä hetkellä lienee kuitenkin vain muodollinen oikeellisuuden puute, sillä selaimet ohittavat ylimääräiset määreet kiltisti.