sfnet.viestinta.www - VUKK
Vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin v2.06

sisällysluettelo - Edellinen: "Miten teen kehykset ilman reunuksia?" - Seuraava: "Miten tehdään linkki ilman alleviivausta?"

Miten tehdään vaihtuva kuva JavaScriptillä?

Olennaista on liittää kuvan vaihtuminen johonkin tapahtumaan (event). Yleensä haluttu tapahtuma on hiiren liikkuminen kuvan päälle tai pois siitä. Nämä tapahtumat tunnetaan nimillä onMouseOver ja onMouseOut. Ohessa hyvin yksinkertainen esimerkki:

<script type="text/javascript"><!--
   function vaihda() {
     if(document.images)
     document.kuva.src = '2.gif'; }
//--></script>
<img src="1.gif" alt="[valokuva kissanristiäisistä]" name="kuva">
<p>
<a href="index.html" onmouseover="vaihda()">Teksti</a>
				

JavaScriptin toimintaa selvittää perusteellisemmin Jukka Korpelan web-julkaisemisen oppaan jakso 3.2.