RL 2:10 - säännöksen muoto ennen 1.10.2002

Rikoslain 2 luvun 10 § (viraltapanosäännökset) uudistettiin rikoslain virkarikossäännösten uudistuksen yhteydessä. Tässä dokumentissa on mainittu säännös sellaisena, kuin se oli voimassa 30.9.2002 asti.

2 luku: Rangaistuksista

10 § (19.7.1974/613) Virkamies, joka tuomitaan elinkaudeksi vankeuteen, on myös tuomittava pantavaksi viralta. Laki on sama, milloin virkamies tuomitaan vankeuteen määräajaksi, vähintään kahdeksi vuodeksi, paitsi milloin tuomioistuin katsoo, ettei rikos osoita tuomittua sopimattomaksi olemaan virkamiehenä.

Jos virkamies tuomitaan vankeuteen kahta vuotta lyhyemmäksi ajaksi tahallisesta rikoksesta, hänet voidaan samalla tuomita viralta pantavaksi, jos rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi olemaan virkamiehenä. (8.9.1989/792)

Yleisillä vaaleilla valittua julkisyhteisön edustajiston jäsentä ei kuitenkaan saa tämän pykälän säännösten nojalla tuomita pantavaksi viralta tuosta tehtävästään. (8.9.1989/792)

Jouni Heikniemi
6.10.2002

Tämä dokumentti kuuluu sivujeni osioon
Rikoslaki webissä.