Rikoslain luvuittainen rakenne

Rikoslaki (RL) on yksi Suomen voimassaolevan oikeusjärjestyksen massiivimmista laeista - se vie Suomen laki -kirjassa julkaistuna versiona reilut 50 sivua. Laki on myös oikeusjärjestyksemme kuuluisin tilkkutäkki, sillä alkuperäinen laki on päivätty vuonna 1889. Muutossäädöksiä on tullut satakunta kappaletta, ja alkuperäistä lakitekstiä ei juuri ole jäljellä. Tämä dokumentti käy läpi rikoslain tämänhetkisen tilan luvuittain.

Tämä dokumentti - ja erityisesti sen johdanto - ovat joiltain osiltaan vanhentuneet. Rikoslain ajantasainen teksti on saatavilla rikoslaki webissä -projektini sivuilta.

7.6.2001: Olen kirjoitellut joistain yksittäisistä rikoksista myös tiivistelmäsivuja, joissa on ao. pykälän lisäksi myös lähdeviitteet ja tiivistelmä esitöistä. Niihin on linkitetty ao. rikoksen nimikkeen kohdalta.

Rikoslakia on uudistettu ahkerasti 1900-luvun lopussa ja uuden vuosituhannen alussa. Taustalla on rikoslain kokonaisuudistusprojekti, joka on tarkoitus viimein saattaa lähivuosina loppuun. Eräänä työryhmän tavoitteena on myös parsia laki vihdoin kasaan ja julkaista se kokonaan uutena lakina säädöskokoelmassa, kunhan kaikki yksityiskohdat on ensin hiottu kuntoon. Ennen tätä vaihetta laki on vielä varsin sirpaleinen.

Rikoslaki on jaoteltu siten, että luvut 1-9 muodostavat yleisiä rikosoikeudellisia oppeja käsittelevän yleisen osan ja luvut 10-51 erityisen osan, jossa määritellään itse rikokset ja niiden rangaistukset. Lisäksi on syytä huomata, että rikosoikeudellista sääntelyä on myös muissa erityislaeissa - esimerkiksi kaupparekisterilaki sisältää kriminalisoinnin kaupparekisteri-ilmoituksen laiminlyönnistä. Rikoslain uudistuksen ideana on ollut koostaa rikoslakiin vankeuteen johtavat vakavampien rikosten kriminalisoinnit ja jättää pienemmät rikokset erityislakien varaan.

Olen tiivistänyt seuraavaan niitä kysymyksiä ja asioita, joihin kukin rikoslain luku vastaa. Lisäksi olen maininnut jotain kyseisen luvun tilasta: milloin päivitetty jne.. Jos haluat perehtyä rikoslain tekstiin, suosittelen lämpimästi kirjaston kohtuullisen uutta lakikirjaa - tai mikäli sissihenkeä riittää, voit lähteä samoilemaan Finlexiin rikoslain kortin avulla.

Yleinen osa: luvut 1-9

Erityinen osa: luvut 10-51

Jouni Heikniemi
13.7.2001

Tämä dokumentti kuuluu sivujeni osioon
Kirjalliset tuotokset / Oikeudellista asiaa.