Rikoslakiin liittyvät artikkelit luvuittain

Tälle sivulle on linkitetty rikoslakiin liittyvät artikkelini rikoslain lukujen ja pykälien mukaan. Rikoslain yleistä osaa (luvut 1-10) koskeva uudistus muutti pykäläviittauksia ja lakitekstien sisältöjä valtaosassa yleisiä oppeja käsittelevistä kirjoituksistani. Päivitän tekstit ehtiessäni uuden lain mukaisiksi, mutta asiat ovat niissä pääsääntöisesti oikein nytkin.

3 luku: Rikosoikeudellisen vastuun yleisistä edellytyksistä

4 luku: Vastuuvapausperusteista

5 luku: Yrityksestä ja osallisuudesta

6 luku: Rangaistuksen määrittämisestä

17 luku: Rikoksista yleistä järjestystä vastaan

21 luku: Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista

23 luku: Liikennerikoksista

24 luku: Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta

28 luku: Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä

32 luku: Kätkemis- ja rahanpesurikoksista

38 luku: Tieto- ja viestintärikoksista

50 luku: Huumausainerikoksista

Jouni Heikniemi
25.4.2004

Tämä dokumentti kuuluu sivujeni osioon
Kirjalliset tuotokset / Oikeudellista asiaa.