Hakemisto: Jouni Heikniemen oikeudelliset kirjoitukset

ajokielto

Lakiblogi 2.3.2004: Ajokiellon mittaaminen

ajoneuvo

Autonmoottorien jakohihna ja kuluttajansuoja: KVL-käytäntöä 2002-2004
Autonmoottorien jakohihnat ja kuluttajavalituslautakunta
Lakiblogi 11.2.2004: Hinauspalvelulla on tuhdit taksat
Lakiblogi 2.3.2004: Ajokiellon mittaaminen
Lakiblogi 24.2.2004: Tieliikennelaki: Lääkärien ilmoitusvelvollisuus syyskuun alusta lukien
Lakiblogi 28.2.2004: Miksi automaattisesta liikennevalvonnasta on ilmoitettava?
Lakiblogi 4.2.2004: KKO 2003:138: Moottoriajoneuvon kuljettaminen

alaikäinen

Lakiblogi 18.5.2004: "16-vuotiaille lupa pornomalliksi"
Lakiblogi 19.6.2004: 16-vuotiaat eivät voikaan ryhtyä pornomalleiksi
Vahingonkorvauksen perusteet sopimussuhteen ulkopuolella

ankara vastuu

Vahingonkorvauksen perusteet sopimussuhteen ulkopuolella

ansionmenetys

Vahingonkorvauksen sisältö

asemavaltuutus

Osakeyhtiön hallinto

asetus

Kuinka lainsäädäntö rakentuu?

asunto-osakeyhtiö

Kaapelitelevisiopykälän uudistus 1.6.2001
Lakiblogi 2.6.2004: Kiinteistön omistajan vastuusta

asunto-osakeyhtiölaki

Kaapelitelevisiopykälän uudistus 1.6.2001

avoin yhtiö

Henkilöyhtiöistä

avunanto

Avunanto rikokseen
Lakiblogi 5.3.2004: Kuinka helposti voi syyllistyä avunantoon?

cd-levy

Lakiblogi 29.3.2004: CD-levyjen kopiosuojaus ei ole auton soittimen vika

differenssioppi

Vahingonkorvauksen sisältö

direktiivi

Kansainvälisten velvoitteiden käsittely Suomessa

dolus

Tahallisuudesta ja huolimattomuudesta

doping

Lakiblogi 16.2.2004: Dopingin käytön vastuukysymyksistä

Dworkin, Ronald

Oikeusfilosofian koulukunnat

eduskunta

Kansainvälisten velvoitteiden käsittely Suomessa
Kuinka lainsäädäntö rakentuu?

ehdonalainen vapaus

Lakiblogi 10.2.2004: Jäännösrangaistus on outo
Vankeusrangaistuksesta

elatuskorvaus

Vahingonkorvauksen sisältö

erehdys

Tahallisuudesta ja huolimattomuudesta

esinevahinko

Vahingonkorvauksen sisältö

EU-neuvosto

Euroopan Unionin toimielimet ja rakenne

EU-parlamentti

Euroopan Unionin toimielimet ja rakenne

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin

Kansainvälisten velvoitteiden käsittely Suomessa

Euroopan keskuspankki

Euroopan Unionin toimielimet ja rakenne

Euroopan oikeusasiamies

Euroopan Unionin toimielimet ja rakenne

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin

Euroopan Unionin toimielimet ja rakenne
Kansainvälisten velvoitteiden käsittely Suomessa

exclusionary rule

Lakiblogi 1.2.2004: Omat keskustelunsa saa nauhoittaa
Lakiblogi 3.2.2004: Todisteet ja "Exclusionary rule"

EY-asetus

Kansainvälisten velvoitteiden käsittely Suomessa

factoring

Lakiblogi 29.2.2004: Rahoituksen neutraliteetti

Finnis, John

Oikeusfilosofian koulukunnat

Fuller, Lon L.

Oikeusfilosofian koulukunnat

Halila, Heikki

Lakiblogi 16.2.2004: Dopingin käytön vastuukysymyksistä

hallinto-oikeus

Lakiblogi 7.2.2004: Voitto pysäköintivirhemaksusta

hallintoneuvosto

Osakeyhtiön hallinto

hallitus

Osakeyhtiön hallinto

Hart, H.L.A.

Oikeusfilosofian koulukunnat

hautauskulut

Vahingonkorvauksen sisältö

henkilövahinko

Vahingonkorvauksen sisältö

henkilöyhtiö

Henkilöyhtiöistä

hinnanalennus

Autonmoottorien jakohihnat ja kuluttajavalituslautakunta

hinnankorotus

Lakiblogi 9.2.2004: Kuluttajavalituslautakunta tuomitsi DNA:n GPRS-hinnankorotukset

historiallinen koulu

Oikeusfilosofian koulukunnat

hoitokulu

Vahingonkorvauksen sisältö

huolimattomuus

Tahallisuudesta ja huolimattomuudesta
Vahingonkorvauksen perusteet sopimussuhteen ulkopuolella

huumausaineen käyttörikos

Huumausaineen käyttörikos

huumausainerikokset

Huumausaineen käyttörikos

hyvitys

Lakiblogi 14.2.2004: Yhdenvertaisuuslaki

hätävarjelu

Hätävarjelu
Lakiblogi 26.3.2004: Hätävarjelun liioittelu ja voimankäytön aikarajoitukset
Pakkotila

ihmiskauppa

Lakiblogi 7.4.2004: Omaa lapsipornoa?

inkorporaatio

Kansainvälisten velvoitteiden käsittely Suomessa

intressivertailu

Hätävarjelu
Pakkotila

isännänvastuu

Vahingonkorvauksen perusteet sopimussuhteen ulkopuolella

itseapu

Hätävarjelu

johtoryhmä

Osakeyhtiön hallinto

jokamiehen kiinniotto-oikeus

Hätävarjelu

julkisuuslaki

Lakiblogi 25.5.2004: KKO 2004:47: Julkisuusasia ja muutoksenhaku

jäännösrangaistus

Lakiblogi 10.2.2004: Jäännösrangaistus on outo
Vankeusrangaistuksesta

kaapelitelevisiopykälä

Kaapelitelevisiopykälän uudistus 1.6.2001

kansainvälinen oikeus

Euroopan Unionin toimielimet ja rakenne
Kansainvälisten velvoitteiden käsittely Suomessa
Tuotteen myyntiketjun vastuu tuotevastuulain nojalla

katuminen

Rikoksen yritys ja sen rangaistavuus

kauppakaari

Elinkeinonharjoittajan pidätysoikeus

kauppaoikeus

Lakiblogi 10.5.2004: Pitääkö kauppiaan antaa kuitti?

kaupparekisteri

Henkilöyhtiöistä

kavallus

Lakiblogi 7.6.2004: Väärä tilisiirto ja rahojen palautus

kelpoisuus

Henkilöyhtiöistä

Kelsen, Hans

Kuinka lainsäädäntö rakentuu?
Oikeusfilosofian koulukunnat

kielto-oikeus

Henkilöyhtiöistä

kieltoerehdys

Tahallisuudesta ja huolimattomuudesta

kiinniotto

Lakiblogi 25.4.2004: Kiinniotto, pidätys ja vangitseminen

kiinteistönvälittäjä

Lakiblogi 3.3.2004: Laillisuusperiaate ja hallinnolliset säännökset

kilpailunrajoitukset

Lakiblogi 20.2.2004: Kilpailulainsäädäntö uudistuu
Lakiblogi 26.2.2004: Kilpailulainsäädäntöesityksen yksikäsitteisyydestä

kilpailuoikeus

Lakiblogi 20.2.2004: Kilpailulainsäädäntö uudistuu

kipu ja särky

Vahingonkorvauksen sisältö

koeaika

Vankeusrangaistuksesta

koetusaika

Vankeusrangaistuksesta

kokoontumislaki

Lakiblogi 16.5.2004: Naamioitumiskielto

komissio (EU:n)

Euroopan Unionin toimielimet ja rakenne

kommandiittiyhtiö

Henkilöyhtiöistä

kondiktio

Lakiblogi 7.6.2004: Väärä tilisiirto ja rahojen palautus

konkurssi

Lakiblogi 23.2.2004: Vanhentumisesta jatkuvassa sopimussuhteessa

kopiosuojaus

Lakiblogi 29.3.2004: CD-levyjen kopiosuojaus ei ole auton soittimen vika

korkein oikeus

Lakiblogi 25.5.2004: KKO 2004:47: Julkisuusasia ja muutoksenhaku

kuitti

Lakiblogi 10.5.2004: Pitääkö kauppiaan antaa kuitti?

kuluttaja-asiamies

Mitä on kuluttajansuoja?

kuluttajaneuvonta

Mitä on kuluttajansuoja?

kuluttajansuoja

Autonmoottorien jakohihnat ja kuluttajavalituslautakunta
Elinkeinonharjoittajan pidätysoikeus
Lakiblogi 1.5.2004: Mainosten sitovuudesta
Lakiblogi 10.5.2004: Pitääkö kauppiaan antaa kuitti?
Lakiblogi 11.2.2004: Hinauspalvelulla on tuhdit taksat
Lakiblogi 31.5.2004: Kuluttaja-asiamiehen uusi kanta mainontaan
Lakiblogi 9.2.2004: Kuluttajavalituslautakunta tuomitsi DNA:n GPRS-hinnankorotukset
Mitä on kuluttajansuoja?

kuluttajansuojalaki

Elinkeinonharjoittajan pidätysoikeus

kuluttajavalituslautakunta

Autonmoottorien jakohihna ja kuluttajansuoja: KVL-käytäntöä 2002-2004
Autonmoottorien jakohihnat ja kuluttajavalituslautakunta
Lakiblogi 11.2.2004: Hinauspalvelulla on tuhdit taksat
Lakiblogi 22.4.2004: Kuluttajavalituslautakunta ja perusoikeudet
Lakiblogi 29.3.2004: CD-levyjen kopiosuojaus ei ole auton soittimen vika
Lakiblogi 9.2.2004: Kuluttajavalituslautakunta tuomitsi DNA:n GPRS-hinnankorotukset
Mitä on kuluttajansuoja?

kuluttajavirasto

Mitä on kuluttajansuoja?

kärsimys

Vahingonkorvauksen sisältö

kätkemisrikos

Lakiblogi 9.4.2004: Kätkemisrikoksen taustojen selvittäminen

käännös

Lakiblogi 20.6.2004: Lautapelien sääntösuomennokset

laillisuusperiaate

Lakiblogi 3.3.2004: Laillisuusperiaate ja hallinnolliset säännökset

laiminlyönti

Vahingonkorvauksen perusteet sopimussuhteen ulkopuolella

laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä

Henkilöyhtiöistä

laki nuorista työntekijöistä

Lakiblogi 10.4.2004: Nuori työntekijä lain silmin

laki oikeudenkäynnin julkisuudesta

Lakiblogi 21.3.2004: Oikeudenkäynti ja paperit pöydällä

laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa

Lakiblogi 21.3.2004: Oikeudenkäynti ja paperit pöydällä

laki potilaan asemasta ja oikeuksista

Lakiblogi 23.5.2004: Sähköhoitoa ilman lupaa?

lakikieli

Lakiblogi 8.2.2004: Lakikielen "kolmen sääntö"

lakikirja

Miten säädös yksilöidään?

lapsiporno

Lakiblogi 18.5.2004: "16-vuotiaille lupa pornomalliksi"
Lakiblogi 19.6.2004: 16-vuotiaat eivät voikaan ryhtyä pornomalleiksi
Lakiblogi 7.4.2004: Omaa lapsipornoa?

lautapeli

Lakiblogi 20.6.2004: Lautapelien sääntösuomennokset

liikennerikokset

Lakiblogi 24.2.2004: Tieliikennelaki: Lääkärien ilmoitusvelvollisuus syyskuun alusta lukien
Lakiblogi 4.2.2004: KKO 2003:138: Moottoriajoneuvon kuljettaminen

liikenneturvallisuuden vaarantaminen

Lakiblogi 2.3.2004: Ajokiellon mittaaminen

liukastuminen

Vahingonkorvauksen perusteet sopimussuhteen ulkopuolella

luonnonoikeusoppi

Oikeusfilosofian koulukunnat

luopuminen

Rikoksen yritys ja sen rangaistavuus

lääkelaki

Lakiblogi 1.5.2004: Kliiniset tutkimukset ja lääkemarkkinointi - säännösmuutoksia 1.5.2004

lääketieteellinen tutkimus

Lakiblogi 1.5.2004: Kliiniset tutkimukset ja lääkemarkkinointi - säännösmuutoksia 1.5.2004

lääkäri

Lakiblogi 24.2.2004: Tieliikennelaki: Lääkärien ilmoitusvelvollisuus syyskuun alusta lukien

löytötavara

Lakiblogi 22.4.2004: Kuluttajavalituslautakunta ja perusoikeudet

mainos

Lakiblogi 1.5.2004: Mainosten sitovuudesta
Lakiblogi 30.5.2004: HS markkinaoikeuteen liitteistä
Lakiblogi 31.5.2004: Kuluttaja-asiamiehen uusi kanta mainontaan

markkinaoikeus

Mitä on kuluttajansuoja?

moottoriajoneuvon kuljettaminen oikeudetta

Lakiblogi 4.2.2004: KKO 2003:138: Moottoriajoneuvon kuljettaminen

murha

Lakiblogi 22.6.2004: Eveliinan surmaaja tuomittiin taposta
Tapon ja murhan rajanvedosta

naamioitumiskielto

Lakiblogi 16.5.2004: Naamioitumiskielto

negatiivinen sopimusetu

Vahingonkorvauksen sisältö

NESS-oppi

Vahingonkorvauksen perusteet sopimussuhteen ulkopuolella

Nikula, Paavo

Lakiblogi 8.2.2004: Lakikielen "kolmen sääntö"

nuori työntekijä

Lakiblogi 10.4.2004: Nuori työntekijä lain silmin

oheissakko

Vankeusrangaistuksesta

oikeudenkäymiskaari

Lakiblogi 21.3.2004: Oikeudenkäynti ja paperit pöydällä

oikeudenkäynti

Lakiblogi 9.4.2004: Mitä saa käyttää oikeudessa todisteena?

oikeusfilosofia

Oikeusfilosofian koulukunnat

oikeushistoria

Suomen oikeuden historiallisen kehityksen vaiheet

oikeusnormihierarkia

Kansainvälisten velvoitteiden käsittely Suomessa
Kuinka lainsäädäntö rakentuu?
Oikeusfilosofian koulukunnat

oikeusperiaatteet

Oikeusfilosofian koulukunnat

oikeuspositivismi

Oikeusfilosofian koulukunnat

oikeusrealismi

Oikeusfilosofian koulukunnat

oikeusteoria

Oikeusfilosofian koulukunnat

oikeustoimilaki

Lakiblogi 1.5.2004: Mainosten sitovuudesta

omaiset

Vahingonkorvauksen sisältö

osakeyhtiö

Osakeyhtiön hallinto

pakkokeinolaki

Lakiblogi 22.5.2004: Saiko 8- ja 12-vuotiaat sulkea lukittuun tilaan?
Lakiblogi 25.4.2004: Kiinniotto, pidätys ja vangitseminen

pakkotila

Pakkotila

perintö

Lakiblogi 25.2.2004: Perinnöttömäksi tekeminen

perusoikeus

Lakiblogi 22.4.2004: Kuluttajavalituslautakunta ja perusoikeudet
Lakiblogi 3.3.2004: Laillisuusperiaate ja hallinnolliset säännökset
Lakiblogi 4.4.2004: KKO:2004:26: Rakennussuojelulain ja perustuslain konflikti

perustuslaki

Kuinka lainsäädäntö rakentuu?
Lakiblogi 4.4.2004: KKO:2004:26: Rakennussuojelulain ja perustuslain konflikti

pesänhoitaja

Lakiblogi 23.2.2004: Vanhentumisesta jatkuvassa sopimussuhteessa

petos

Lakiblogi 9.6.2004: Kaikki ei ole petosta

pidätys

Lakiblogi 25.4.2004: Kiinniotto, pidätys ja vangitseminen

pidätysoikeus

Elinkeinonharjoittajan pidätysoikeus

poliisi

Lakiblogi 22.5.2004: Saiko 8- ja 12-vuotiaat sulkea lukittuun tilaan?
Lakiblogi 25.4.2004: Kiinniotto, pidätys ja vangitseminen
Lakiblogi 25.4.2004: Poliisin toimivaltuudet pöydällä
Lakiblogi 28.2.2004: Miksi automaattisesta liikennevalvonnasta on ilmoitettava?

poliisilaki

Lakiblogi 28.2.2004: Miksi automaattisesta liikennevalvonnasta on ilmoitettava?

positiivinen sopimusetu

Vahingonkorvauksen sisältö

potilas

Lakiblogi 23.5.2004: Sähköhoitoa ilman lupaa?

presidentti

Kansainvälisten velvoitteiden käsittely Suomessa
Kuinka lainsäädäntö rakentuu?

prokura

Henkilöyhtiöistä
Osakeyhtiön hallinto

puhdas varallisuusvahinko

Lakiblogi 16.2.2004: Dopingin käytön vastuukysymyksistä
Vahingonkorvauksen sisältö

pysäköintikiekko

Lakiblogi 7.2.2004: Voitto pysäköintivirhemaksusta

pysäköintivirhemaksu

Lakiblogi 7.2.2004: Voitto pysäköintivirhemaksusta

pätemättömyys

Lakiblogi 14.2.2004: Yhdenvertaisuuslaki

rakennussuojelulaki

Lakiblogi 4.4.2004: KKO:2004:26: Rakennussuojelulain ja perustuslain konflikti

rangaistuksen mittaaminen

Vankeusrangaistuksesta

ratifiointi

Kansainvälisten velvoitteiden käsittely Suomessa

rationalistinen luonnonoikeusajattelu

Oikeusfilosofian koulukunnat

rattijuopumus

Lakiblogi 4.2.2004: KKO 2003:138: Moottoriajoneuvon kuljettaminen

retentio

Elinkeinonharjoittajan pidätysoikeus

rikoskumppani

Rikoskumppanuus

rikoslaki

Avunanto rikokseen
Huumausaineen käyttörikos
Hätävarjelu
Lakiblogi 1.2.2004: Omat keskustelunsa saa nauhoittaa
Lakiblogi 12.6.2004: Väkivaltapornon kriminalisoinnista
Lakiblogi 16.5.2004: Naamioitumiskielto
Lakiblogi 18.5.2004: "16-vuotiaille lupa pornomalliksi"
Lakiblogi 4.2.2004: KKO 2003:138: Moottoriajoneuvon kuljettaminen
Lakiblogi 7.4.2004: Omaa lapsipornoa?
Lakiblogi 9.4.2004: Kätkemisrikoksen taustojen selvittäminen
Pakkotila
Rikoksen yritys ja sen rangaistavuus
Rikoskumppanuus
Rikoslakiin liittyvät artikkelit luvuittain
Tahallisuudesta ja huolimattomuudesta
Tapon ja murhan rajanvedosta
Tietoliikenteen häirintä
Tietomurto
Yllytys

rikosvahinko

Lakiblogi 19.2.2004: Vakuutusoikeus: Proteesi on yhtä hyvä kuin oikea hammas

salakuuntelu

Lakiblogi 1.2.2004: Omat keskustelunsa saa nauhoittaa

sisäinen hallitus

Osakeyhtiön hallinto

skolastinen luonnonoikeus

Oikeusfilosofian koulukunnat

sopimusoikeus

Lakiblogi 9.2.2004: Kuluttajavalituslautakunta tuomitsi DNA:n GPRS-hinnankorotukset

sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen

Lakiblogi 12.6.2004: Väkivaltapornon kriminalisoinnista
Lakiblogi 7.4.2004: Omaa lapsipornoa?

sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittäminen

Lakiblogi 7.4.2004: Omaa lapsipornoa?

supertuomari Herkules

Oikeusfilosofian koulukunnat

suullisuusperiaate

Lakiblogi 21.3.2004: Oikeudenkäynti ja paperit pöydällä

syrjintä

Lakiblogi 14.2.2004: Yhdenvertaisuuslaki

sähköhoito

Lakiblogi 23.5.2004: Sähköhoitoa ilman lupaa?

säädöksen rakenne

Säädöksen osaset: näin laki rakentuu

säädös ja säännös?

Kuinka lainsäädäntö rakentuu?

säädöskokoelma

Miten säädös yksilöidään?

säädösviittaukset

Miten säädös yksilöidään?
Säädöksen osaset: näin laki rakentuu

tahallisuus

Tahallisuudesta ja huolimattomuudesta
Vahingonkorvauksen perusteet sopimussuhteen ulkopuolella

taloyhtiö

Kaapelitelevisiopykälän uudistus 1.6.2001

tappo

Lakiblogi 22.6.2004: Eveliinan surmaaja tuomittiin taposta
Tapon ja murhan rajanvedosta

tekijänoikeuslaki

Lakiblogi 20.6.2004: Lautapelien sääntösuomennokset

tieliikennelaki

Lakiblogi 2.3.2004: Ajokiellon mittaaminen
Lakiblogi 24.2.2004: Tieliikennelaki: Lääkärien ilmoitusvelvollisuus syyskuun alusta lukien

tieto- ja viestintärikokset

Tietoliikenteen häirintä
Tietomurto

tietoliikenteen häirintä

Tietoliikenteen häirintä

tietomurto

Tietomurto

tilinpäätös

Osakeyhtiön hallinto

tilisiirto

Lakiblogi 7.6.2004: Väärä tilisiirto ja rahojen palautus

todiste

Lakiblogi 1.2.2004: Omat keskustelunsa saa nauhoittaa
Lakiblogi 3.2.2004: Todisteet ja "Exclusionary rule"
Lakiblogi 9.4.2004: Mitä saa käyttää oikeudessa todisteena?

todistustaakka

Lakiblogi 14.2.2004: Yhdenvertaisuuslaki

toimitusjohtaja

Henkilöyhtiöistä
Osakeyhtiön hallinto

toimivalta

Henkilöyhtiöistä

toisintoimimisvelvollisuus

Vahingonkorvauksen perusteet sopimussuhteen ulkopuolella

transformaatio

Kansainvälisten velvoitteiden käsittely Suomessa

tunnusmerkkierehdys

Tahallisuudesta ja huolimattomuudesta

tuotevastuu

Tuotteen myyntiketjun vastuu tuotevastuulain nojalla

tuotevastuulaki

Tuotteen myyntiketjun vastuu tuotevastuulain nojalla

tuottamus

Tahallisuudesta ja huolimattomuudesta
Vahingonkorvauksen perusteet sopimussuhteen ulkopuolella

turvallisuus

Tuotteen myyntiketjun vastuu tuotevastuulain nojalla

tutkintavankeus

Lakiblogi 25.4.2004: Kiinniotto, pidätys ja vangitseminen

työsopimus

Lakiblogi 10.4.2004: Nuori työntekijä lain silmin

ulosmittaus

Lakiblogi 31.1.2004: Miten virtuaaliomaisuutta suojataan?

urheilu

Lakiblogi 13.2.2004: Lätkämatsi on vaarallista katsottavaa
Lakiblogi 25.3.2004: Lisää Kärppien vahingonkorvaustuomiosta

vahingonkorvaus

Lakiblogi 13.2.2004: Lätkämatsi on vaarallista katsottavaa
Lakiblogi 14.2.2004: Yhdenvertaisuuslaki
Lakiblogi 16.2.2004: Dopingin käytön vastuukysymyksistä
Lakiblogi 19.2.2004: Vakuutusoikeus: Proteesi on yhtä hyvä kuin oikea hammas
Lakiblogi 2.6.2004: Kiinteistön omistajan vastuusta
Lakiblogi 23.2.2004: Vanhentumisesta jatkuvassa sopimussuhteessa
Lakiblogi 25.3.2004: Lisää Kärppien vahingonkorvaustuomiosta
Osakeyhtiön hallinto
Tuotteen myyntiketjun vastuu tuotevastuulain nojalla
Vahingonkorvauksen perusteet sopimussuhteen ulkopuolella
Vahingonkorvauksen sisältö

vahingonkorvauslaki

Vahingonkorvauksen perusteet sopimussuhteen ulkopuolella
Vahingonkorvauksen sisältö

vahinko

Tahallisuudesta ja huolimattomuudesta

vakuutusoikeus

Lakiblogi 19.2.2004: Vakuutusoikeus: Proteesi on yhtä hyvä kuin oikea hammas

valmistelu (rikoksen)

Rikoksen yritys ja sen rangaistavuus

valtioneuvosto

Kansainvälisten velvoitteiden käsittely Suomessa
Kuinka lainsäädäntö rakentuu?

valtiosopimus

Kansainvälisten velvoitteiden käsittely Suomessa

valtiosääntöoikeus

Euroopan Unionin toimielimet ja rakenne
Kansainvälisten velvoitteiden käsittely Suomessa
Kuinka lainsäädäntö rakentuu?

valvontavelvollisuus

Vahingonkorvauksen perusteet sopimussuhteen ulkopuolella

vammainen

Lakiblogi 14.2.2004: Yhdenvertaisuuslaki

vangitseminen

Lakiblogi 25.4.2004: Kiinniotto, pidätys ja vangitseminen

vanhentuminen

Lakiblogi 23.2.2004: Vanhentumisesta jatkuvassa sopimussuhteessa

vankeus

Vankeusrangaistuksesta

varallisuusvahinko

Vahingonkorvauksen sisältö

varkaus

Lakiblogi 31.1.2004: Miten virtuaaliomaisuutta suojataan?

vastaava hoitaja

Lakiblogi 3.3.2004: Laillisuusperiaate ja hallinnolliset säännökset

vastuusubjekti

Vahingonkorvauksen perusteet sopimussuhteen ulkopuolella

vastuuvapaus

Osakeyhtiön hallinto

velkakirjalaki

Lakiblogi 29.2.2004: Rahoituksen neutraliteetti

vika ja pysyvä haitta

Vahingonkorvauksen sisältö

vindikaatio

Lakiblogi 31.1.2004: Miten virtuaaliomaisuutta suojataan?

virhe

Autonmoottorien jakohihnat ja kuluttajavalituslautakunta

voitonjako

Henkilöyhtiöistä

väkivalta

Lakiblogi 12.6.2004: Väkivaltapornon kriminalisoinnista

välillinen tekeminen

Yllytys

yhdenvertaisuuslaki

Lakiblogi 14.2.2004: Yhdenvertaisuuslaki

yhdenvertaisuusperiaate

Kaapelitelevisiopykälän uudistus 1.6.2001

yhtiökokous

Kaapelitelevisiopykälän uudistus 1.6.2001
Osakeyhtiön hallinto

yhtiömies

Henkilöyhtiöistä

yhtiöosuus

Henkilöyhtiöistä

yksityisyyden suoja

Lakiblogi 1.2.2004: Omat keskustelunsa saa nauhoittaa

yllytys

Yllytys

yritys (liiketoiminnassa)

Henkilöyhtiöistä
Osakeyhtiön hallinto

yritys (rikoksen)

Rikoksen yritys ja sen rangaistavuus

yrityskauppa

Lakiblogi 20.2.2004: Kilpailulainsäädäntö uudistuu

äänileikkuri

Osakeyhtiön hallinto

Jouni Heikniemi

Tämä dokumentti kuuluu sivujeni osioon
Kirjalliset tuotokset / Oikeudellista asiaa.